Fra 19 til 11 fylkeslag

03.03.2020

I løpet av våren 2020 skal PEFs fylkeslag reduseres fra 19 til 12 fylkeslag. Og innen utgangen av 2021 skal PEF Troms og PEF Finnmark slå seg sammen til PEF Troms og Finnmark.

Bakgrunnen for endringen i organiseringen av fylkeslag er regionreformen som ble innført fra 1. januar i år.   

Modellen som benyttes i denne sammenslåingsprosessen er at de «gamle» fylkeslagene avvikler sine årsmøter, hvor de godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2019. Disse årsmøtene følges opp med et stiftelsesmøte hvor det «nye» fylkeslaget stiftes. Stiftelsesmøtet består av styrene i de «gamle» fylkeslagene, basert på PEFs Modellvedtekter for fylkeslag.  

Stiftelsesmøter

Stiftelsesmøtet fyller inn og signerer stiftelsesdokumentet, som oversendes Brønnøysund-registeret til godkjenning. Stiftelsesmøtet godkjenner videre et budsjett og en arbeidsplan for 2020, og avsluttes med valg av styre i det nye fylkeslaget.  

PEF Agder

Det første stiftelsesmøtet fant sted i Kristiansand 25. februar, hvor PEF Aust-Agder og PEF Vest-Agder slo seg sammen til PEF Agder. Nytt styre ble valgt, og det ble godkjent en ambisiøs arbeidsplan for 2020. 

Bildetekst: 
Stig Magne Dørmænen ble valgt til første leder i PEF AgderHer står han på stand sammen med Evy Hermansen på Arendalsuka i fjor. 

Tilbake