Frist for å rapportere til Studieforbundet Funkis

04.11.2013

Har du avholdt kurs med støtte fra studieforbundet Funkis, men ikke husket å rapportere? Har du husket å registrere foreningens kontonummer hos Funkis?

Per dags dato er det flere kurs som er tilmeldt Studieforbundet Funkis, men som det ikke er levert rapport på i systemet. Årets frister for rapportering på kurst meldt er satt av Funkis, og er som følgende;

- Kurs avholdt i 3. kvartal (til 30. september) skal ferdigmeldes innen 15. november
- Kurs avholdt i 4. kvartal (fra 1. oktober) skal ferdigmeldes innen 1. januar 2014

Logg på KursAdmin og send inn rapporten i dag! For å få midlene utbetalt må foreningens kontonummer registreres. Dersom dere har sendt inn rapport men ikke registrert kontonummeret vil dere ikke motta midlene dere har krav på. Synes du det er vanskelig å finne frem i systemet eller lurer på noe, er det bare å ta kontakt med Maren på kontoret på maren.awici-rasmussen[at]pefnorge.no eller tlf: 23 37 62 42

Tilbake