Frivillighetsregister og Grasrotandel

09.01.2009

Grasrotandel er en ny ordning fra 2009 der lokale lag og organisasjoner av funksjonshemmede får tilgang til tilskudd fra Norsk Tipping sine spill. Forutsetningen er at lokale lag registrerer seg i det nye Frivillighetsregisteret.

Det nye Frivillighetsregisteret er en del av Brønnøysundregisteret. Fem prosent av all spillomsetning skal som en grasrotandel gå til lokale formål. Ordningen blir innført fra 1. mars 2009. Alle som er berettiget grasrotandel kan registrere seg gratis i Frivillighetsregisteret. For eksempel gjelder dette alle lokallagene til FFOs medlemsorganisasjoner og FFO lokalt. Norsk Psoriasisforbund er nå registrert i Frivillightesregisteret, noe som er en forutsetning for at NPFs lokale lag kan gå inn og registrere seg. Registreringen gjøres ved å gå inn på www.altinn.no. Alle med spillekortet til Norsk Tipping kan velge seg et registrert lokalt lag som skal motta 5 prosent av spillinnsatsen fra den enkelte. Samlet sett regner Norsk Tipping med at dette vil utgjøre 500 millioner kroner på årsbasis til lokale lag og organisasjoner.

Tilbake