God hudpleie så lenge som mulig

12.10.2020

Fylkeslaget Psoriasis- og eksemforbundet Viken går i bresjen for å lage en informasjonsplakat om hudstell for aldrende hud. Målet med er å legge til rette for god hudpleie hele livet.

Bilde: God hudpleie så lenge som mulig

Prosjektet som er støttet av Stiftelsen Dam går ut på å utvikle en informasjonsplakat rettet mot eldre. Plakaten vil bestå av medisinskfaglig innhold presentert i brukervennlig design.

Innspill fra målgruppen og brukerne tyder på at det er ønskelig med en plakat som kan for eksempel henge på badet for å minne på hvor viktig det er med egenbehandling, samt med informasjon om hva det vil si og hvordan det kan gjøres.

Plakaten vil ha et notatfelt hvor man kan skrive stikkord og notate som er viktige for egen behandlingsplan.

Økt behov for opplæring i egenbehandling

Psoriasis- og eksemforbundet opplever et økende behov for veiledning og opplæring i hvordan seniorer kan behandle huden sin. Regler og krav om avstand og forsiktighet, i forbindelse med Covid-19, gjør at mange ikke lenger får god hjelp med hudbehandling.

Plakaten er et tiltak for å utruste mennsker med voksen hud til å ta godt vare på seg selv, også uten assistanse. Plakaten vil også kunne være til god hjelp og nytte for ansatte i omsorgsboliger og på sykehjem.

Prosjektgruppe

Prosjektet gjennomføres av tillitsvalgte og medlemmer i fylkeslaget PEF Viken, herunder Liv Skovdahl, Ragnar Akre Aas, Arild Smaaberget, Marry Anne Lindeberg og Anne Ekeberg.

Med på laget har PEF Viken fått med seg hudlege Helge Bengtson og Ingrid Fallet fra legemiddelfirmaet Perrigo Norge. Fallet har lang fartstid fra apotek og legemiddelindustrien.

I tillegg bidrar organisasjonsrådgiver Maren Awici-Rasmussen fra PEF sentralt.

PEF Viken fikk midler fra ordningen Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre til Stiftelsen Dam.

Her kan du se listen over hvilke prosjekter som har fått midler på denne ordningen

 

Tilbake