Gunstig stortingspensjon opprører uførepensjonistene!

30.08.2008

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har mottatt en rekke henvendelser de siste dagene fra sinte uførepensjonister som reagerer sterkt på de gunstige pensjonsbetingelsene for stortingsrepresentantene.

I dag er det 335 000 uførepensjonister i Norge som bare kan drømme om tilsvarende betingelser som det Stortinget har vedtatt for seg selv.

- At tidligere folkevalgte skal ha et helt annet regime enn folk flest når det gjelder å kombinere arbeid og pensjon er helt uforståelig og uakseptabelt. Det må nå bli lettere å kombinere arbeid og pensjon, sier Margaret Sandøy Ramberg (bildet), leder i FFO og selv uføretrygdet.

 

Må straffes?

Fungerende forbundsleder i Norsk Psoriasisforbund, Viggo Johnsen, er helt enig med Sandøy. Johnsen synes også at det er underlig at Stortingets pensjonsstyre, NAV og ligningsmyndig-hetene har latt dette pågå i lengre tid. Har disse "godtatt" jukset, slik at det er flere som bør straffes?

FFO som er talerør for landets uførepensjonister har fått mange henvendelser de siste dagene etter at den gunstige pensjonsordningen til stortingsrepresentantene ble kjent. Avsløringer om juks har satt sinnene i kok blant landets uføre.

- Jeg forutsetter at de som har jukset til seg for mye blir straffet på samme måte som andre innenfor trygdesystemet. Det skal gode argumenter til for ikke å likebehandle tidligere folkevalgte med de sanksjoner folk flest får når man har brutt regelverket, sier FFOs leder.

Regjeringen jobber nå i disse dager med framtidas uførepensjonssystem som skal legges fram for Stortinget neste år.

- Når man ser på hvordan de som beslutter framtidas pensjonsordinger har ordnet seg selv, regner jeg med stor forståelse for at landets 335 000 uføre skal få det lettere å kombinere uførepensjon med annen inntekt i framtida, sier Sandøy Ramberg.

(Kilde - www.ffo.no)

Tilbake