Har du erfaring med NAV?

14.09.2012

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede, kronisk syke og andre som har erfaring med å motta tjenester og ytelser fra NAV.

FFO har opprettet en nettportal der brukeren kan svare anonymt på spørsmål knyttet til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, hjelpemidler, kvalifiseringsstønad osv.

Nettportalen ble lansert på FFOs fylkeskonferanse 8. september. Hensikten med å opprette en slik portal er å få tilbakemeldinger fra NAVs brukere som kan brukes videre i påvirkningsarbeidet som FFO gjør for å styrke NAVs tjenestetilbud. Tilbakemeldingene vil også kunne brukes av FFOs brukerrepresentanter i NAV. 

Les hele saken på FFO.no.

Klikk her dersom du ønsker å besøke nettportalen.

Les også: Mange vil dele sin NAV-erfaring med FFO.

Tilbake