Historisk løft for svært fattigdomsutsatte grupper

30.05.2008

- Jeg er utrolig glad over årets trygeoppgjør og ønsker å gratulere Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Pensjonistforbundet. Organisasjonene har gått foran og vist vei. Takket være deres mangeårige innsats og engasjement, har kravene deres nå blitt imøtekommet, sier SVs Karin Andersen, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Unge uføre og minstepensjonistene er årets vinnere i trygdeoppgjøret. Tilleggspensjonen – som har stått uendret i 17 år - økes nå fra 3,3 pensjonspoeng til 3,5 pensjonspoeng. Det betyr at 45.000 unge uføre nå får økt sin pensjon med om lag 14 000 kroner som følge av årets oppgjør. Videre økes minstepensjonen betydelig - fra 1,79 ganger grunnbeløpet til 1,94, som betyr at enslige minstepensjonister nå får en økning i sin pensjon på over 16 000 kroner.

- Kampen mot fattigdom og innsats for bedre fordeling har alltid vært, og vil alltid være viktig for SV. Resultatet av trygdeoppgjøret viser at vi mener alvor. Løftet som nå gjennomføres er derfor et svært viktig bidrag i kampen mot fattigdom. Med dette er to av SVs viktigste krav innfridd, og det er all grunn til å være stolt av resultatet, sier Andersen.
Kilde: FFOs Ukeseddel

Tilbake