Historisk psoriasisresolusjon vedtatt i WHO

26.05.2014

I et historisk resolusjonsvedtak ble den kroniske hudsykdommen psoriasis lørdag 24. mai anerkjent som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom (NCD) av Verdens Helseorganisasjon. Vedtaket ble fattet i forbindelse med den 67. World Health Assembly i Genève i Sveits.

Den vedtatte psoriasisresolusjonen løfter for alvor psoriasis opp på den globale helseagendaen, og det internasjonale psoriasisforbundet IFPA uttrykker stor glede over vedtaket:

– IFPA har sammen med våre nasjonale medlemsorganisasjoner og ledende internasjonale dermatologiske fagmiljøer, lenge arbeidet for at WHO skal anerkjenne alvorlighetsgraden knyttet til psoriasis. Endelig kan vi slå fast at 125 millioner mennesker verden over som lider av sykdommen, er blitt hørt. På denne historiske dagen for det internasjonale psoriasissamfunnet, ønsker vi å takke alle samarbeidspartnere som har bidratt til at psoriasisresolusjonen nå er vedtatt. En spesiell takk går også til alle WHOs medlemsnasjoner som har gitt sin tilslutning til denne viktige saken, sier president i IFPA, Lars Ettarp.

Sterk global stemme
Vedtaket om å anerkjenne hudsykdommen psoriasis som en alvorlig kronisk sykdom, på linje med andre ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) vil få stor betydning for 125 millioner mennesker globalt som lever med psoriasis. Resolusjonen vil kunne bidra til:

- Å øke bevisstheten rundt psoriasis, samt redusere stigmatisering og diskriminering som mange med sykdommen opplever.

- Å skape en sterk, global stemme mht. at psoriasis er en alvorlig kronisk ikke-smittsom sykdom (NCD), med behov for en styrket bevisstgjøring rundt sykdommens inflammatoriske art, psykososiale konsekvenser og økte risiko for følgesykdommer som metabolsk syndrom, diabetes og hjerte-karsykdommer.

- Å styrke posisjonen knyttet til den årlige markeringen av Verdens Psoriasisdag 29. oktober, øke oppmerksomheten rundt betydningen av mer psoriasisforskning, samt bedre informasjon om diagnosen, blant annet gjennom omtale på WHOs hjemmesider.

Økt prestisje
Også forbundsleder i PEF, Ragnar Akre-Aas, er svært tilfreds med at sykdommen psoriasis nå får økt internasjonal anerkjennelse. Forbundslederen tror resolusjonsvedtaket vil få positive ringvirkninger for psoriasispasienter både i Norge og i resten av verden: - Vi har lenge etterlyst behovet for at psoriasis blir anerkjent med de alvorlige konsekvensene sykdommen har for den enkelte. Dette gjelder både knyttet til risiko for alvorlige følgesykdommer, og ikke minst den psykiske tilleggsbelastningen mange opplever. Resolusjonen vil gi psoriasispasienter verden over større oppmerksomhet, og er et viktig bidrag til at også hudfaget kan få den prestisjen det fortjener, sier forbundslederen.

Om resolusjonen
Psoriasisresolusjonen som ble vedtatt i Genève 24. mai sier i korthet at:

- WHO anerkjenner psoriasis som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom, som har stor innvirkning på pasientenes livskvalitet, og hvor det p.t ikke finnes noen kurativ behandling.

- WHO anerkjenner at psoriasis, i tillegg til de fysiske symptomer, kan medføre betydelige psykiske tilleggsbelastninger for den som rammes i form av sosial og arbeidsrelatert stigmatisering og diskriminering.

- Psoriasis er en sykdom som innebærer økt risiko for alvorlige følgesykdommer som bl.a. metabolsk syndrom, hjerte-karsykdommer, diabetes og Morbus Crohn.

- At opp til 42 % av psoriasispasienter også utvikler psoriasisartritt. Sykdommen innebærer smerter, stivhet og hevelser i ledd, og kan medføre betydelig og permanent nedsatt funksjonsevne.

- At for mange mennesker med psoriasis lider av feil eller forsinket diagnose, mangel på behandlingsalternativer og utilstrekkelig tilgang til medisinsk behandling.

- Anerkjenner behovet for å skape økt bevissthet rundt psoriasis som sykdom, bl.a. gjennom markering og kampanjer i anledning Verdens Psoriasisdag 29. oktober hvert år.

Klikk her for å lese resolusjonen.

Pressekontakt for mer informasjon:
Terje Nordengen, Generalsekretær
E: terje.nordengen[at]pefnorge.no T: 23 37 62 44 / 920 98 831.

Tilbake