Høringsuttalelser til Helse- og omsorgsdepartementet

14.03.2011

Norsk Psoriasisforbund har våren 2011 lagt frem flere høringsuttalelser til Helse- og omsorgsdepartementet. Høringssvarene gjelder forslag om ny folkehelselov, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og forslag til ny nasjonal helse- og omsorgsplan.

Les Norsk Psoriasisforbunds høringsuttalelser til lovforslagene her.

Statsminister Jens Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete presenterte 18. oktober 2010 to nye helselover, samt grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan.

Ny lov om folkehelse, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan er ett skritt videre i implementeringen av samhandlingsreformen. Regjeringen la i juni 2009 frem stortingsmeldingen som omhandlet samhandlingsreformen. Den trer i kraft fra 1. januar 2012. For mer informasjon, se www.regjeringen.no.

Tilbake