Høstnummeret av Hud & Helse

13.09.2018

Mandag 17. september sendes Hud & Helse nr. 3 ut. Magasinet inneholder saker om kronikerrollen, samvalg og den psykiske byrden med psoriasis.

Bilde: Høstnummeret av Hud & Helse

Snart sendes Hud & Helse nr. 3 –  2018 til medlemmer og andre abonnenter.

Sammensatt sykdomsbilde

Hovedsaken denne gangen er et stort intervju med Inger Cecilie Askildt. Hun har psoriasis og hidradenitis supparativa (HS).  Og siden hun var 18 år har hun hatt den kroniske betennelsessykdommen Morbus Crohn.  

– Jeg har i flere tilfeller opplevd vanskeligheter i helsevesenet fordi jeg har et sammensatt sykdomsbilde, forteller hun.

Askildt etterlyser bedre tverrfaglighet og å se pasienten som en helhet. Dessuten ønsker hun seg bedre kommunikasjon mellom de ulike legene og andre helsepersonell hun forholder seg til. Hun får støtte fra styreleder Petter Brelin i Norsk Allmennlegeforening.

–  Det er når det er pasienter som har flere alvorlige diagnoser samtidig at det kan bli særlig krevende for allmennlegene, sier han.

I tillegg inneholder magasinet dette: 

 • Vet du hva samvalg er? Det er pasientens rett til å få informasjon, medvirke og til å motsette seg en behandling. Men hvordan vil helsemyndighetene sikre at det er et reelt samvalg?
 • Det internasjonale psoriasisforbundets (IFPA) konferanse i Stockholm i sommer. Her ble blant annet arbeidet med The Global Psoriasis Atlas (GPA) presentert. Det er en geografisk oversikt over psoriasisutbrudd
  og behandling. Ifølge professor Chris Griffiths vil GPA til syvende og sist hjelpe pasienter med psoriasis ved å øke bevisstheten om byrdene ved sykdommen hos myndigheter og de som har makt og påvirkningskraft.
 • Florence Dalgard er dosent ved hudavdelingen ved Skåne universitetssykehus i Malmø, der hun driver en
  psykodermatologisk enhet. En europeisk studie hun presenterte på IFPA viser at pasienter med
  psoriasis lider mer av depresjon, angst og suicidale tanker enn pasienter med andre hudsykdommer. 
 • Vinneren av PEF-ungs sommerkonkurranse om å dele emneknaggene #psoriasis og #ladblomstre ble Sanne Grydeland. Hun mener at psoriasis og andre hudlidelser må frem i lyset.
 • Hvordan er det å være ungdom med kronisk sykdom og skeiv? Aurora Kobernus, varamedlem i ungdomsstyret i PEF-ung forteller.
 • Hvilke rettigheter har du som ung student som er kronisk syk? Vi gir deg svarene.
 • #IkkeHer-dagen onsdag 19. september: Nasjonal aksjon mot utseendepress i sosiale medier. Les mer om aksjonsdagen på Hudportalen.no

Ønsker du mer informasjon om Hud & Helse eller bli abonnent på magasinet: Les mer på Hudportalen.no

 

Tilbake