Hud & Helse: Samsending med magasin om psoriasis

03.10.2017

Høstutgaven av Hud & Helse sendes ut mandag 9. oktober. Med bladet følger et eget magasin hvor personer i ulike livsfaser formidler hvordan det er å leve med psoriasis.

Bilde: Hud & Helse: Samsending med magasin om psoriasis

HUD - et magasin om psoriasis er en forlengelse av prosjektet Spør om psoriasis. Psoriasis- og eksemforbundet har samarbeidet med Novartis om nettsiden spørompsoriasis.no.

Magasinet utgis i forkant av Verdens Psoriasisdag 29. oktober, og følges opp av en kampanje i sosiale medier med hashtag #IkkeHer.

Kampanjens fokus er å løfte frem sosiale og psykologiske implikasjoner for personer som er rammet av psoriasis. HUD - et magasin om psoriasis formidler inntil ti personlige historier knyttet til det å ha psoriasis. Hud & Helse og HUD - et magasin om psoriasis vil samlet gi inspirerende og spennende lesning til medlemmer, fagpersoner, samarbeidspartnere og andre mottakere.

Bladene samsendes med B-post, og estimeres mottatt innen ca. 3-5 virkedager.

Høydepunkter i Hud & Helse 3-2017:

  • Du kan lese intervju med den tyske hudspesialisten Kristian Reich. Professoren gir et skråblikk på dagens behandlingssituasjon innen atopisk eksem og psoriasis.
  • Tema er Norsk dermatologisk forskning. Spaltist og leder i Hudlegeforeningen, Petter Gjersvik, skriver at mer kunnskap og forskning er nødvendig for å nå målet om bedre behandling og forebygging av atopisk eksem og andre hudsykdommer.
  • Vi har besøkt et eget forskningsteam ved St. Olavs Hospital i Trondheim, som forsker på psoriasis ved bruk av data fra HUNT-undersøkelsen. De har blant annet studert sammenhengen mellom psoriasis og fedme, psoriasis og benskjørhet – samt forekomst av psoriasis.
  • Hudlege Teresa Løvold Berents har forsket på hudbarrierefunksjon hos små barn med atopisk dermatitt. Hun fant at nedsatt hudbarrierefunksjon er viktig ved utvikling av atopisk dermatitt.
  • Hudlege Olav Sundnes har drevet basalforskning knyttet til immunologi og hvordan signalproteinet Interleukin-33 oppfører seg i hud og blodårer. Forskningen kan bli nyttig i behandlingen av atopisk eksem.
  • En ny studie lokalisert i Bergen skal teste en norskprodusert nyvinning innen behandlingen av psoriasis. Den aktuelle medisinen heter Psorax35 og består av en blanding av fettstoffer som er ekstrahert fra silderogn. Det søkes om 60 deltakere med moderat psoriasis til studien. Studien er også omtalt på TV2.no.
  • Du kan i tillegg lese om et unikt fotoprosjekt med aktbilder med temaet hudsykdom, kropp og identitet, ny opplysningskampanje om psoriasisartritt, Arendalsuka, Lederkurs med diskusjoner rundt kommunereform og lokallagsstruktur, samt planer for Verdens Psoriasisdag 2017.

Om Hud & Helse

Hud & Helse er Psoriasis- og eksemforbundets medlemsmagasin. Bladet inneholder nyheter, fagartikler, reportasjer og faste spalter knyttet til behandling, forebygging og mestring av en kronisk hudsykdom og psoriasisartritt. Målgruppen er personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Les mer her.

For å få tilsendt Hud & Helse må du være medlem i Psoriasis- og eksemforbundet. Medlemskap koster 395,- (enkeltmedlemskap) eller 190,- (0-26 år). Ved innbetaling av kontingent etter 1. september 2017 gjelder medlemskapet til og med 31.12.2018.

Tilbake