HUMIRA godkjent for behandling av psoriasis!

10.01.2008

10. januar 2008 ble HUMIRA (adalimumab) godkjent for behandling av moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis i Norge. HUMIRA er en såkalt selvadministrerende biologisk medisin, hvilket betyr at pasienten får opplæring og setter medisinen selv i form en sprøyte hver annen uke.

Godkjenningen i Norge gjelder voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har respondert på, som har kontraindikasjon mot eller som er intolerante overfor andre systemiske terapier, inkludert Cyclosporine, Methotrexathe eller PUVA.

Psoriasis er den femte indikasjonen HUMIRA godkjennes for i Norge. Fra før er HUMIRA godkjent for behandling av revmatoid artritt(RA), psoriasis artritt(PsA, ankyloserende spondylitt(AS) og Crohn's sykdom (CD).

HUMIRA ligner antistoffer som normalt finnes i kroppen, og fungerer ved å blokkere TNF-alfa. TNF-alfa er et protein som spiller en sentral rolle i betennelsesprosessen ved mange immunsykdommer.

Man har i dag over 10 år med kliniske data på bruk av HUMIRA, og medikamentet er godkjent i 73 land. Det gjennomføres flere kliniske studier som evaluerer potensialet til HUMIRA i forhold til andre immunsykdommer – deriblant ulcerøs colitt.

Tilbake