Husk å følge gode hygienevaner

02.03.2020

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset, er de samme som for andre infeksjonssykdommer: God hoste- og håndhygiene.

Bilde: Husk å følge gode hygienevaner

Koronaviruset (covid-19) ble oppdaget i januar 2020, det kommer stadig ny kunnskap om det nye viruset.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) vil de fleste som blir smittet, oppleve av det går over av selv. De vil trolig få luftveissymptomer, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse.

Risikogrupper

Med den kunnskapen Folkehelseinstitutet (FHI) har så langt, består risikogruppene av eldre personer fra 65 år og personer med underliggende kronisk sykdom.

FHI understreker at det er viktig å huske på at langt de fleste kun utvikler milde symptomer ved koronavirus, og det gjelder også personer med nedsatt immunforsvar eller som har en kronisk sykdom.

For å forebygge smitte, råder FHI folk om å være nøye på god hoste- og håndhygiene – og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Spørsmål om behandling

Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at instituttet har fått henvendelser med spørsmål om pasienter på immunsupprimerende behandling (som for eksempel biologisk medisin) for kronisk sykdom, bør stoppe denne. FHI påpeker at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne.

Samtidig sier FHI at hvis personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte lege for råd om medisinering, prøvetagning og undersøkelse. FHI mener også at det heller ikke er behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for covid-19. 

Her finner du FHIs råd og informasjon til risikogrupper

Foto: iStock

Tilbake