Ikke behandlingsreise for voksne atopikere

07.10.2019

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det ikke foreslått tilbud om Behandlingsreiser til utlandet for voksne med atopisk eksem.

Bilde: Ikke behandlingsreise for voksne atopikere

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å videreføre bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet på samme nivå som årets budsjett.

Dermed legges det ikke opp til at voksne med atopisk eksem får dette tilbudet.

Det betyr at Psoriasis- og eksemforbundets og PEF-ungs innspill om å inkludere også denne gruppen ikke er blitt fulgt opp.

Her kan du lese innspillet til statsbudsjettet 2020 om behandlingsreise til utlandet for voksne med alvorlig atopisk eksem.

– Dette er skuffende, men dessverre ikke overraskende, sier Terje Nordengen, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Han sier at PEF og PEF-ung vil følge opp sitt forslag gjennom høringer og møter med stortingsrepresentanter i ukene fram til budsjettet blir vedtatt i desember.

Momskompensasjonen

Momskompensasjonen for frivillige organisasjoner er økt til 1,7 milliarder kroner, men det mangler fortsatt 400 millioner kroner før PEF har full momskompensasjon.

– Disse 400 millonene kunne PEF, PEF-ung og andre organisasjoner brukt til aktivitet over hele landet. Dette er ikke godt nok, sier generalsekretæren.

Foreslått kutt i AAP for unge 

PEF-ung er skuffet over at regjeringen ønsker å kutte i ytelsene til unge under 25 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Budsjettet foreslår både en reduksjon i minstesats og en fjerning av "ung ufør" tilskuddet tilknyttet unge på AAP. Mottaker av tilskuddet er mennesker hvor arbeidsevnen undersøkes og vurderes, mennesker i en sårbar situasjon. Mange i gruppen har dessuten høye ekstrakostnader tilknyttet diagnosen sin.

Å være syk er ikke et valg. Ingen velger så dårlig helse, hverken fysisk eller psykisk, at man ikke kan leve et "vanlig" liv.
– Dette er et budsjett som viser at regjeringen ikke ser den økonomiske helheten for mottaker av tilskuddet, og som ytrer en holdning av at sykdom/dårlig helse er et valg man tar og kan velge bort. Slik er det ikke, sier leder Gudbjørg Lund Dahl.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) går så langt som å si at budsjettet bygger på en dyp misstillit til de utenfor arbeidsmarkeret i sin oppsummering av statsbudsjettet 2020, Små forskjeller og store muligheter – men ikke for alle.

Foto: Kilian Munch / Norsk olje og gass / Flickr

Tilbake