Informasjon i fokus på Helse og Fremtid 2015

26.01.2015

Alle er enige om at vi må dra lasset sammen. Men hvordan? Der lå utfordringen under konferansen Helse og Fremtid 2015.

Bilde: Informasjon i fokus på Helse og Fremtid 2015

- Å være pasient eller pårørende i dag er helt annerledes enn for bare noen år siden. Nå er informasjon om sykdom og legemidler bare noen tastetrykk unna, men ikke all informasjonen er god, innledet Veronica Barrabés, Country Manager i Novartis Norge.

Hvert år dør om lag 1000 mennesker i Norge som følge av feil legemiddelbruk. Det er fem ganger flere enn antallet som dør i trafikken. Årsaksforholdet er komplekst, men en viktig faktor er tilgangen på god og målrettet legemiddelinformasjon. Det er avgjørende for at behandlingen av pasienter skal bli så god som mulig. Bedre og mer tilgjengelig informasjon må være et felles prosjekt der hele bransjen er involvert.

- Industrien vil bidra med informasjon til pasienten etter forskrivning. Pakningsvedleggene fungerer ikke lenger som pasientinformasjon og vi er nødt til å se på andre muligheter. Det er industrien som har laget legemidlene, og dermed også de som sitter på den beste informasjonen. I andre land har industrien laget informative brosjyrer med forståelig språk til pasienten, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.

Både pasienter, pårørende, helsemyndighetene, legene, apotekene og legemiddelbransjen er enige om at pasientinformasjonen er for dårlig, men det er ikke enighet om «kuren». 21. januar samlet legemiddelselskapet Novartis og LMI aktørene for å ta debatten.

130 påmeldte fikk med seg et bredt program, med flere viktige aktører i Helse-Norge. Psoriasis- og eksemforbundet var representert ved forbundsleder Ragnar Akre-Aas og redaktør Eli Synnøve Gjerde.

Les sammendrag fra konferansen på legemiddelindustrien.no.

Tilbake