Ingen utvidelse av behandlingsreise

09.10.2020

Hvis Regjeringen får det som den vil, blir det fortsatt ikke mulig for atopikere over 18 år å dra på behandlingsreiser til utlandet.

Bilde: Ingen utvidelse av behandlingsreise

I forslaget til statsbudsjett for 2021, som finansminister Jan Tore Sanner la frem onsdag 7. oktober, foreslår Regjeringen å videreføre bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet på samme nivå som årets budsjett. 

Med andre ord legges det fortsatt ikke opp til at voksne med atopisk eksem får dette behandlingstilbudet.

– Psoriasis- og eksemforbundet er glade for at tilbudet med behandlingsreiser til utlandet fortsetter i 2021. Men vi er fortsatt skuffet over at voksne med atopisk eksem ikke får dette tilbudet, sier generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Effektiv behandling

Generalsekretæren understreker at mange voksne med atopisk eksem har godt av klimabehandling. 

– Vi vet at behandlingen som gis gjennom behandlingsreiser til utlandet er et kostnadseffektivt tilbud. Vi vet også at atopisk eksem er en av gruppene som har best effekt av klimabehandling. Likevel mister pasientene dette tilbudet når de blir voksne. PEF vil følge opp gjennom høringer og møter i  tiden frem til budsjettet blir vedtatt i desember, sier Øvergaard.

Nyere forskning viser at utbredelsen av atopisk eksem hos 18-åringer i Norge er på hele 10,4 prosent, noe som viser at det er flere voksne med atopisk eksem enn man tidligere antok. Det betyr også at det er mange voksne atopikere som kunne ha effekt av klimabehandling.

Her kan du lese mer om utbredelsen av atopisk eksem i Norge i Tidsskriftet Den norske legeforeningen, 31.08.2018

I likhet med Øveraard reagerer forbundsleder Tord Johansen i PEF på at voksne med atopisk eksem fortsatt ikke inkluderes i ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Han ønsker seg en evaluering av ordningen for å få et større kunnskapsgrunnlag om klimabehandling.

Vi trenger en evaluering av behandlingsreiser til utlandet for både hud- og leddiagnoser med mål om å øke kapasiteten for denne behandlingen, sier forbundslederen.

Momskompensasjon

Det foreslås å øke momskompensasjonen til 1,8 milliarder kroner, noe som er i  tråd med lovnader i Frivillighetsmeldingen. Men forslaget vil fortsatt ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon.

–  PEF står sammen med resten av frivillig sektor i kravet om full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Her kan du lese Frivillighet Norges uttalelse om budsjettforslaget om momskompensasjon

Ny egenandelsmodell

Regjeringens budsjettforslag om å slå sammen egenandelstakene 1 (2 460 kroner) og 2 (2 176 kroner) til ett nytt tak på 3 183 kroner i en ny ordning, har fått mye oppmerksomhet. Mange har protestert mot forslaget som kan komme til å prege budsjettforhandlingene fremover.

Hvis den nye ordningen blir innført innebærer det at pasienter som når tak nummer 1, får en økning i utgiftene på 723 kroner. For de som utløser frikort på begge takordninger, vil spare 1 453 kroner.

–  Forslaget innebærer at det er de som utløser frikort på tak 1 som betaler for innsparingen for gruppen som oppnår frikort på begge ordninger. PEF er i utgangspunktet positive til en sammenslåing og forenkling av egenandelsordningen. Men som vi påpekte i vår høringsuttalelse i vår, kan ikke dette føre til at brukere får kostnaden for endringen. Vi har uttrykt en bekymring for at de foreslåtte endringer i dette tilfellet vil føre til at flere får ekstrakostnader, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

Her kan du lese PEFs høringsuttalelse om endringene i egenandelsordningen

Foto: Kenneth Hætta / Finansdeparementet / Flickr

 

 

 

 

Tilbake