Innfører alternativ til Canoderm

02.04.2020

Hvis du får kremen Canoderm på blåresept, kan du nå også få tilbud om Karbamid Evolan. Dette gjelder fra 1. april 2020.

Bilde: Innfører alternativ til Canoderm

Statens legemiddelverk har vurdert begge kremene som like effektive og med samme bivirkningsprofil, og har dermed bestemt å bytte ut kremen Canoderm med Karbamid Evolan på blåreseptordningen. 

Legemiddelverkets faggruppe har foretatt vurderingen av generisk bytte eller «byttegruppen», som et også kalles.

Men det er mulig for legen å argumentere for at pasienten kan fortsatt få Canoderm på blåresept. Dessuten er det mulig for deg som kunde i apotek å be om å få Canoderm mot å betale et lite mellomlegg.

Medisinsk likeverdige

Byttegruppen har undersøkt om preparatene er medisinsk likeverdige,  som vil si at gruppen har vurdert om hvordan kremene virker på en sykdom og en pasientgruppe. I tillegg har gruppen sett på forhold som går på fare for alvorlige problemer ved uriktig bruk eller når små forskjeller i opptak fra pasient til pasient kan medføre problemer.

Ifølge Legemiddelverket er Canoderm og Karbamid Evolan fuktighetskremer som består av blant annet 5 prosent karbamid. Preparatene brukes til å behandle tørr hud og forebygge tilbakefall av atopisk eksem.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering at det er ingen fast dosering for preparatene fordi det er individuelt hvor mye krem som skal smøres på og hvor ofte den skal brukes. 

Kan oppleves forskjellig

Selv om Statens legemiddelverk mener at det ikke er noen forhold ved disse to legemidlene som tilsier at de skal unnlates fra å føres på byttelisten, påpeker de at det ikke er utenkelig at noen pasienter kan oppleve kremene som forskjellig på huden.

Både lege og pasient har i disse tilfellene mulighet til å reservere seg mot generisk bytte.

Her kan du laste ned hele høringssvaret til Statens legemiddelverk

Foto: iStock

Tilbake