Innfører ny psoriasismedisin

22.11.2022

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre det biologiske legemiddelet Bimzelx (bimekizumab) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Bilde: Innfører ny psoriasismedisin

Det ble vedtatt på møtet i Beslutningsforum for nye metoder mandag 21. november.

Legemiddelet Bimzelx (bimekizumab) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter om er kandidater for systemisk behandling. 

Dette er et biologisk legemiddel som inntas ved subkutan injeksjon. Det vil si at det settes ved hjelp av en sprøyte under huden. 

Her kan du lese mer om vedtaket i Beslutningsforum for nye metoder

På hudportalen finner du en oversikt over hvilke biologiske legemidler i behandling av psoriasis som er tilgjengelige for norske pasienter i dag.

Her finner du oversikten

Tilbake