Innføring av e-resepter

15.11.2012

Elektroniske resepter er i ferd med å innføres i Norge. Fra 16. november får åtte kommuner i Vestfold e-resept: Tønsberg, Sandefjord, Horten, Re, Tjøme, Nøtterøy, Stokke og Andebu. Nesten hele Hordaland fylke har nylig tatt i bruk e-resept med stort hell. I november er det vestfoldingenes tur.

Pilotkommunen Larvik
I Larvik er e-resept allerede innført. Den tidligere pilotkommunen har mer enn ett års erfaring med ordningen. Noen få legekontor i kommunen innførte ikke e-resept i pilotperioden, men starter opp nå fra november.

– E-resept gir sikrere rutiner og mindre risiko for feil i legemiddelbruken. Siden det er umulig å forfalske e-resepter, forventer vi også en nedgang i falske resepter, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Den som trenger resept
At e-resept innføres i en kommune betyr i praksis at legekontor, apotek og bandasjister går i gang med å behandle resepter elektronisk. Den som trenger resept vil da ikke lengre få en papirresept i hånden. Det er fordi legen sender resepten elektronisk til en sentral database som heter Reseptformidleren.

– Når man henter medisin på apotek eller utstyr hos bandasjist, trenger man bare oppgi fødselsnummeret sitt eller navn og fødselsdato for å få varen med seg. Dette er enkelt både for pasienten og apoteket eller bandasjisten, sier Härter.

 På helsediretoratet sine nettsider kan du se når e-resept planlegges innført i de ulike delene av landet.

►E-resept betyr elektronisk resept.

► E-resept er òg namnet på ei kjede av IT-system som handsamar reseptar elektronisk.

► E-resept er for fastlegar, avtalespesialistar, legevakter, apotek og bandasjistar.

► Sjukehuslegar startar ikkje med e-resept enno.

► Nokre sjukehusapotek vil kunne ekspedere e-reseptar frå legar utanom sjukehusa.

► Helsedirektoratet leiar prosessen med nasjonal innføring og samarbeidar med Apotekforeininga, apotek-kjedane og IT-leverandørar.

► E-resept innførast fylkesvis og først i Hordaland og Vestfold.

► Nasjonal innføring starta i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.

► Mine reseptar gir pasienten oversikt over dei gyldige e-reseptane sine.

► Brosjyrar om e-resept finns i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjistar.

Tilbake