Innvilget medlemskap i ExtraStiftelsen

16.05.2017

Psoriasis- og eksemforbundet ble 16. mai tatt opp som medlem i ExtraStiftelsen.

Bilde: Innvilget medlemskap i ExtraStiftelsen

Forbundet ble formelt godkjent som medlemsorganisasjon av stiftelsens Generalforsamling, etter at Sentralstyret hadde søkt om medlemskap i mars 2017.

Et medlemskap i ExtraStiftelsen gir flere fordeler for organisasjonen, blant annet tilgang til ExtraExpress, som er en enklere og bedre støtteordning tilpasset lokal aktivitet. Fra 2. utlysningsrunde skal prosjekter med økonomisk ramme mellom 5 000 og 30 000 kroner søkes gjennom ExtraExpress. Større prosjekter skal fremdeles søke i kategorien «Helseprosjekt».

ExtraStiftelsen fordeler årlig en gitt prosentandel av Norsk Tippings overskudd til helseprosjekter. Alle søknader fremmes gjennom en godkjent søkerorganisasjon. PEF og PEF-ung er godkjente søkere. Lokal- og fylkeslag, diagnoseutvalg og PEF-ung-grupper kan derfor søke prosjektstøtte. Instanser utenfor organisasjonene kan også fremme prosjekter som anses relevante.

Nye retningslinjer

I 2016 gjennomgikk ExtraStiftelsen sine støtteordninger og presenterte nye reviderte retningslinjer. Blant annet lanserte stiftelsen nytt søknadsskjema og nye søknadsfrister. Fra og med 2017 ble det flere søknadsfrister å forholde seg til. Første frist er 15. september.

Stiftelsens retningslinjer påpeker at det ikke kan tildeles midler til behandlingsreiser til utlandet, og at prosjekter primært skal gjennomføres i Norge. ExtraStiftelsen ønsker videre å synliggjøre muligheten for støtte til teknologisk utvikling og nye tekniske løsninger.

Lokal- og fylkeslag har en nøkkelrolle når det gjelder å skape et godt medlemstilbud. Vi vet imidlertid at de tillitsvalgte har ulike bakgrunner og erfaringer. Noen har skrevet mange søknader og trenger lite veiledning, mens for andre er det å skrive søknad til ExtraStiftelsen noe nytt. Vi hjelper uansett gjerne til fra A til Å!

ExtraExpress

Siden PEF nå er tatt opp som medlem i ExtraStiftelsen, kan lokal- og fylkeslag og utvalg søke om midler til mindre lokalbaserte helseprosjekter gjennom ExtraExpress. Alle søknader mellom 5000 og 30 000 kroner skal søkes gjennom denne ordningen. Extrastiftelsens tilskudd må utgjør minst 1/3 av prosjektets totalbudsjett. Det betyr at dersom dere søker om 30.000 kr kan totalbudsjettet være maksimalt 90.000 kr. Ber dere om 10.000 kroner kan totalbudsjettet være 30.000 kr. Formålet med prosjektene vil fremdeles være bedre helse, og selv skriver ExtraStiftelsen følgende:

«ExtraExpress kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.»

Søknadsskjemaet til ExtraExpress åpnes av PEF sentralt, men til forskjell fra Helseprosjekt vil søknaden bli sendt direkte fra lokalforeningen til ExtraStiftelsen. Det betyr at søknader til ExtraExpress ikke godkjennes eller videresendes av PEF sentralt. Vi bidrar likevel gjerne med råd og veiledning underveis i prosessen.

Frist for Helseprosjekt og ExtraExpress er 15. september kl. 15.00. Husk at prosjektet må ha oppstartdato etter neste tildelingsdato som er 15. november. Les retningslinjene på Extrastiftelsen.no.

Søknadskriterier

ExtraStiftelsen favner bredt, men har noen fastsatte søknadskriterier:

  1. Prosjektets målgruppe må være i Norge
  2. Brukermedvirkning og brukerstyring vektlegges
  3. Frivillighet ansees som et pluss
  4. Samarbeid på tvers av organisasjoner/personer/kommuner er et pluss
  5. Prosjektet må ha beskrevet og synliggjort helsegevinst

Vi har tidligere mottatt gode søknader som ikke er blitt innvilget støtte. PEF sentralt oppfordrer derfor dere som ikke fikk tildelt penger om å prøve igjen! Alle søknader gis nå begrunnelse for avslag, noe som gjør det enklere å lage gode søknader.

Husk intern frist!

Alle søknadsskjemaer åpnes av PEF sentralt. Mens ExtraExpress sendes direkte til ExtraStiftelsen, fremmes Helseprosjekt gjennom forbundet sentralt. Har du en ide eller ønsker å utvikle et prosjekt, hjelper vi gjerne til i prosessen.

I 2018 er fristen for å ta kontakt med Maren 1. september. Så bruk sommeren godt, til å tenke ut nye gode prosjektideer! Har dere misset fristen kan dere likevel ta kontakt, men prosjekt fra grupper/utvalg som har holdt fristen får prioritet hos prosjektkoordinator Maren. Alle prosjekt skal godkjennes internt før de sendes videre til Extrastiftelsen. 

Tildeling av ExtraExpress er 15. november. Søkere av helseprosjekt får svar 15. desember. Penger gitt gjennom ExtraExpress kan brukes fra tildelingsdato, mens bruksperioden for helseprosjekter vil være 1. januar - 31. desember neste år.

For mer informasjon om ExtraStiftelsen, se www.extrastiftelsen.no.

Kontaktinformasjon:
PEF - tlf. 23 37 62 40 / post[at]pefnorge.no eller maren.awici-rasmussen[at]pefnorge.no.

Tilbake