Jenter har mer eksem enn gutter

22.06.2012

Dobbelt så mange trønderske jenter som gutter i alderen 13 til 19 år melder om plager med eksem. Samtidig er det tilsynelatende guttene som psykisk takler eksem dårligst.

Det kommer frem av overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Marit Saunes sin doktoravhandling, der hun har sett på eksemforekomsten både blant ungdommer og blant toåringer i Trondheim og Trøndelag.

– I studiene har vi blant annet brukt data fra Ung-HUNT med svar fra 8817 personer for å se på forekomsten av eksem blant ungdommer i alderen 13 til 19 år, forklarer Saunes.

Vanlig hos barn og unge
Tallene viser at blant jentene melder 13,4 prosent av de mellom 13 og 16 år og 14,8 prosent av de mellom 17 og 19 år at de har plager med eksem. De samme tallene for gutter er 6,3 prosent og åtte prosent.

– Det er generelt ikke uvanlig at jenter oftere melder inn denne type plager enn gutter, det ser man på flere fagområder. Når vi derimot sammenligner innrapporterte eksemplager med psykisk ubehag, kan det virke som guttene takler eksem dårligere enn jentene. Det er vanskelig å peke på en konkret årsak til dette, men det kan blant annet handle om at jenter er flinkere til å behandle eksem enn gutter, mener Saunes.

Les mer om funnene i Saunes sin doktoravhandling på St. Olavs Hospital sin nettside.

Tilbake