Jungelhåndboka 2014

06.03.2014

Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka 2014 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten.

Jungehåndboka utgis hvert år av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg:

- Arbeidsliv

- Trygdeytelser

- Helse- og omsorgstjenesten

- Tilgjengelighet og diskriminering

- Skole og utdanning

- Barneverntjenesten

- Boligspørsmål

- Offentlig saksbehandling

Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell.

Pris og bestilling
Ett eksemplar av boka koster 325 kroner + porto. Ved bestilling av 10 eller flere bøker koster boka 300 kroner per stykke + porto.

Boka kan bestilles via et eget bestillingsskjema på FFOs web

Den kan også bestilles på e-post info@ffo.no.

Tilbake