Kan bli vanskeligere å nekte folk forsikring!

05.01.2009

Den nye Forsikrings-avtaleloven trådte i kraft fra nyttår og vil trolig gjøre det vanskeligere for forsikringsselskapene å nekte forsikring til mennesker med funksjonshemning og kroniske sykdommer. Forsikringsklagenemnda skal nå utvides med medisinsk sakkyndig.

- Dette er et langt skritt i riktig retning for å sikre at også funksjonshemmede og kronisk syke, som søker forsikring, skal få en mer rettferdig behandling, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO. På 2000-tallet har denne klagenemnda, som er en frivillig instans med finansnæringen på den ene siden og Forbrukerrådet på den andre, behandlet tre prinsipielle saker der forsikringstaker er blitt avvist på grunn av en eller annen diagnose.                                                                                                                                                      

I to av disse tre tilfelle ga klagenemnda refs til forsikringsselskapene for måten de avviste kundene på.

Tilbake