Kanselleres nok en gang

24.08.2021

På grunn av koronasituasjonen har Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus har bestemt å kansellere alle grupper ut året.

Bilde: Kanselleres nok en gang

Seksjonen begrunner avgjørelsen med at mye fortsatt usikkert ved smittesituasjonen, vaksinedekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa. På nettsiden skriver de at det er vanskelig å vite når vi kan starte opp igjen, men forutsetningen for oppstart er full gjenåpning i Norge og de landene vi sender grupper til.

Seksjonen opplyser at i midten av oktober vil de avgjøre om gruppene fra 2022 vil gå som planlagt.

– Bekymringsfullt!

– Det er trist og bekymringsfullt for de berørte pasientene, som nok en gang får et viktig behandlingstilbud kansellert. Pasienter med psoriasis og psoriasisartritt og barn med eksem opplever god effekt av denne behandlingsformen, og konsekvensene er store når tilbudet er kansellert over en så lang periode. Hvordan skal etterslepet hentes inn igjen? spør Mari Øvergaard, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet.

Søknadsfrister for 2022

Barn med eksem

Ny søknadsfrist er 1. september 2021. Søknader som seksjonen mottok til søknadsfristen 15. mai er overført til søknadsfristen 1. september og vil bli vurdert for reise i 2022. Det er viktig å ettersende eventuelle nye medisinske opplysninger.

Revma barn og ungdom (inkludert psoriasisartritt)

Alle grupper er kansellert ut året, og søknadsfrist for 2022 er 1. november i år.  

Psoriasis barn og ungdom

Søknadsfrist for 2022 er 1. desember i år.      

Psoriasis voksen 

Alle grupper er kansellert ut året. I midten av oktober vil Seksjon for behandlingsreiser avgjøre om gruppene fra januar vil gå som planlagt. Hvis reisene går som planlagt, tar seksjonen imot søknader fra november.    

Revma voksen (inkludert psoriasisartritt)

Alle grupper er kansellert ut året. Søknadsfrist for første halvår 2022 er 1. september i år.

                  

Tilbake