Kartlegger revmatikere med covid-19

06.04.2020

En internasjonal allianse arbeider nå med å kartlegge revmatismepasienter som har fått symptomer på koronaviruset.

Bilde: Kartlegger revmatikere med covid-19

Alliansen heter Covid-19 Global Rheumatology Alliance og oppfordrer revmatologer til å registrere alle sine pasienter med symptomer på covid-19 i registeret. 

Hvis du som har psoriasisartritt (PsA) får symptomer på koronaviruset, er det lurt at du tar kontakt med revmatologen din, slik at vedkommende kan rapportere det inn i registeret. 

Målet med det globale registeret er at dette kan bli et sted der revmatologer kan finne informasjon og veiledninger for å behandle revmatiske pasienter som er smittet og for å evaluere risikoen for infeksjoner for pasienter med immunmodulerende behandling (immunsupressiva). 

Alliansen ønsker at revmatologer rapporterer inn alle typer covid-19 hos revmatikere. Med andre ord vil det si at revmatologer også kan rapportere inn pasienter med milde symptomer så vel som de som har utviklet sykdommen covid-19. 

Her finner du mer informasjon om registeret

Tilbake