Kjenner du på ensomhet?

03.08.2015

Mange mennesker i Norge er ensomme og har få personer de kan dele tanker og følelser med. Det vil Mental Helses Hjelpetelefon gjøre noe med!

Bilde: Kjenner du på ensomhet?

Å føle seg ensom og isolert er vanligere enn man skulle tro. Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme, ifølge helsenorge.no. Så mange som 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige de kan henvende seg til når de trenger noen å snakke med.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med andre som er i samme livssituasjon som deg selv, kan dialogtilbudet «Samtalerom» være noe for deg.

Telefonbasert selvhjelpsgruppe

I halvannet år har Hjelpetelefonen drevet prosjektet «Samtalerom – veien ut av ensomheten». Dette er et tilbud som kan forklares som en telefonbasert selvhjelpsgruppe for dem som føler at de ikke har andre å snakke med. En deltaker kan sitte hvor som helst i landet og snakke med resten av gruppa de er med i via telefon. De forteller fornavnet sitt og hvor i landet de kommer fra, men er ellers anonyme.

En veileder fra Hjelpetelefonen hjelper samtalen i gang, ivaretar deltakerne og foreslår samtaletemaer. Stort sett styrer imidlertid deltakerne samtalen selv.

Blir ivaretatt

Gruppesamtalen varer én time, og foregår til fast tid en gang i uka. Både før og etter gruppesamtalen vil veilederen ringe hver enkelt deltaker for å høre hvordan det går, om det er noe spesielt deltakeren vil ta opp i gruppesamtalen eller har noen tanker i etterkant om det som ble sagt i gruppesamtalen.

Hjelpetelefonen benytter tjenestene til Ice, en leverandør av mobile bredbåndstjenester. For å delta i konferansen får deltakerne oppgitt et telefonnummer de må ringe og en kode de skal taste. Siden telefonnummeret er et mobilnummer, er dette gratis for de fleste siden det er vanlig å ha en viss samtaletid gratis innbakt i sitt mobilabonnement.

Plass til flere deltakere

Hjelpetelefonen har i høst ressurser til å ta imot flere deltakere. Alle som ønsker å prøve tilbudet kan ringe Hjelpetelefonen gratis på telefonnummer 116 123. Telefontjenesten er åpen hele døgnet, hele året.

Les mer om tilbudet på Mental Helses hjemmeside.

Hjelpetelefonen drives av Mental Helse med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Tilbake