Klikk her for å se Jubileumskonferansen LIVE!

12.04.2012

Nå kan du se Jubileumskonferansen direkte via web-TV.

KLIKK PÅ DENNE LINKEN FOR Å SE JUBILEUMSKONFERANSEN VIA LIVE STREAMING PÅ WEB NÅ.

Du kan stille spørsmål til foredragsholderne ved å fylle ut spørsmålsskjemaet under live bildet. Alle spørsmål blir lest og videreformidlet til konferansier. Du kan følge sendingen for å høre innledernes svar på innsendte spørsmål.

Klikk her for å se programmet til jubileumskonferansen.

Les mer om jubileumskonferansen her.

Forbundsleder Ragnar Akre-Aas sin åpningstale til Jubileumskonferansen for Norsk Psoriasisforbund 13.april 2012 kl. 12.30:

Kjære deltakere på denne 50–års Jubileumskonferanse; - medlemmer av Norsk Psoriasisforbund, foredragsholdere, konferanseleder, våre sponsorer, våre faglige rådgivere, ansatte i Psoriasisforbundet og gjester.

Dette er en stor og en lykkelig dag for Norsk Psoriasisforbund fordi vi har anledning til å markere at forbundet har eksistert i 50-år.

Hovedmarkeringen er i dag, men rett skal være rett. Fødselsdagen er i grunnen 9.april, men det var jo 2. påskedag og ikke så greit å legge en markering med konferanse til.
Det har vært og vil bli markeringer over hele landet, i regi av våre utmerkede lokal-/og fylkeslag, og de er viktige. Fokus på mennesker med hudlidelser har vært og er meget viktig og blir viktigere i fremtiden.

Jeg skal ikke holde noen lang tale, og om ikke lenge skal jeg overlate konferanseledelsen til Aslak Bonde som vi er så heldig å ha fått "kapret" til å lede denne konferansen.
Imidlertid vil jeg gjerne få understreke den meget store betydning Norsk Psoriasisforbund har hatt i sine virkeår, for en stor gruppe mennesker som har lidelser som er alvorlige; somatiske som så vel psykisk.

Det er ikke lett å stå alene, aller minst når man er syk. Dette innså de som startet opp organisasjonen, og de som kom etter og har arbeidet for den. Det er kanskje den største betydningen av denne organisasjonen, nemlig å stå sammen for felles støtte (på "alle" måter) og felles slagkraft utad!

Arbeidet i organisasjonen har gjennom årene vært formidabelt! Jeg skal ikke gå igjennom Jubileumsberetningen som er lagt ut, og man kan ta med seg. Men skriftet viser en innsats som det virkelig står respekt av! Vi kan være takknemlig for hatt og har en slik organisasjon for mennesker med hudlidelser.

Jubileumsskriftet er meget viktig både som dokumentasjonskrift for alle, men også for gi en markeringskonkretisering som kan inspirere til videre innsats ikke minst våre medlemmer.
Jeg vil takke jubileumskomiteen som har gjort et flott arbeid! Den har bestått av to med meget lang "fartstid" i Norsk Psoriasisforbund Anne M. Ulven og Hans-Olav Berntsen, i tillegg har komiteen bestått av Generalsekretær i NPF Terje Nordengen og organisasjonssekretær Ingun Rolfsrud. Tusen takk for innsatsen.

En stor takk også til ABBOTT som har gjort denne konferansen mulig!

Ragnar Akre-Aas
Forbundsleder NPF

Tilbake