Klimabehandling gir varig kunnskap

30.07.2013

Psoriasispasienter har god nytte av et nyutviklet pasientundervisningsprogram som tilbys under klimabehandling, skriver Dagens Medisin.

 - Personer med langvarige sykdommer, for eksempel psoriasis, ansvarliggjøres i større grad enn før i forhold til det å håndtere symptomer og behandling. For å kunne gjøre det på en god måte er det viktig at personen har kunnskap om hvordan psoriasis arter seg og hvordan symptomer kan lindres og behandles, sier førsteforfatter og professor Astrid Klopstad Wahl ved Avdeling for helsefag ved Universitet i Oslo.

Ble klokere
Årlig mottar rundt 600 norske psoriasispasienter klimabehandling på Gran Canaria i Spania. Et av målene for studien var å evaluere om undervisningen disse pasientene mottar ga bedre kunnskap. Forskerne kunne vise at kunnskapsnivået blant 254 deltakere var signifikant høyere like etter og tre måneder etter avsluttet opphold, sammenlignet med nivået før av undervisning.

I tillegg har det tidligere vært lite fokus på hvordan pasientenes kunnskapsnivå kan evalueres. - Derfor var det viktig å utvikle et verktøy for dette knyttet til sykdommen psoriasis, sier Wahl, som i studien brukte et eget spørreskjema for kartlegging av pasientkunnskap, skreddersydd for psoriasispasienter.

Les hele saken på Dagens Medisins nettutgave.

Tilbake