Kommer snart: Spør om psoriasis

15.02.2017

Psoriasis- og eksemforbundet og Novartis går i disse dager sammen om en stor helse- og sykdomsinformasjonskampanje.

Bilde: Kommer snart: Spør om psoriasis

SPØR OM PSORIASIS er en kampanje for å få ting til å skje. Det er en kampanje som skal oppmuntre folk med psoriasis til å spørre om sykdommen.

Det blir en kampanje om det å tørre å spørre. Snakke med fastlege, hudlege, hudsykepleier eller andre fagpersoner som kan gjøre det litt lettere å leve med psoriasis. På kampanjesiden kan man få gode tips til hva man gjør og berbereder før, under og etter samtalen med legen.

Kompleks sykdom

Psoriasis er en kompleks sykdom. I tillegg til de mest synlige symptomene på sykdommen - utslett på huden - så er det slik at personer med psoriasis gjerne sliter med en rekke ulike symptomer og og utfordringer relatert til sykdommen.

Når det gjelder psoriasis, så er det ikke behandlingen alene som kan lindre plager. Mye er avhengig av pasientene selv og deres evne til å beskrive hvordan sykdommen påvirker dem. Og ikke minst hva de forventer seg av oppfølgingen og behandlingen.

Derfor er det viktig at de spør om psoriasis, og at de snakker med lege, sykepleier eller andre som kan hjelpe.

Kampanjeside med gode tips

SPØR OM PSORIASIS kommer til å ha en egen nettside der man kan få gode tips og råd til hva man bør tenke igjennom på forhånd for å få mest mulig ut av samtalen med hud- eller fastlegen.

Spørsmålene er ofte mange, og tiden kan være knapp når man snakker med legen. Det kan derfor være lurt å møte forberedt til samtalen.

VG, Google og film på Facebook

Det vil bli gjennomført flere aktiviteter i kampanjen. Alle har til hensikt å gjøre folk oppmerksom på kampanjesiden med de gode tipsene, og samtidig motivere og oppmuntre til å spørre om psoriasis.

Det blir artikkel i VG, bannerannonser på Google og film på Facebook. Her vil dere se kjente fjes. Mohammed Omar, Anette Nærby og Gudbjørg Lund Dahl fra PEF og PEF-ung vil låne ansikt til kampanjen og dele tanker, erfaringer og opplevelser om det å leve med psoriasis.

Mye handler om å ta ansvar for egen sykdom, være åpen og tørre å spørre. Følg med på nett og Facebook i tiden fremover. SPØR OM PSORIASIS-kampanjen kommer snart!

Illustrasjonsbilde: IstockPhoto

Artikkelen "Spør om psoriasis" ble første gang publisert i medlemsbladet Hud & Helse nr 1 – 2017. Teksten er utarbeidet i samarbeid med Novartis Norge AS.

Tilbake