Konsekvensene av koronapandemien

10.06.2020

FFO ønsker å vite hvordan pandemien har påvirket livet til deg om er funksjonshemmet og kronisk syk. Du kan delta i kartleggingsundersøkelse for å gi nyttig kunnskap.

Bilde: Konsekvensene av koronapandemien
På vegne av vår paraplyorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFFO) videreformidler vi en undersøkelse om konsekvenser og erfaringer fra koronasituasjonen.  
 
Vi håper at du har mulighet til å delta i undersøkelsen. Tilgang til undersøkelsen finner du her: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=884281X226824130X63977
 
Koronasituasjonen preger våre liv på mange måter og på ulike plan. Vi vet at de grupper FFO representerer kanskje kjenner på de største konsekvensene. Det kan være at du er særlig utsatt for smitte, eller kanskje opplever du at livsviktige tjenester og behandling bortfaller som følge av smitteverntiltak. Eller føler du deg kanskje isolert eller kjenner på ensomhet og utrygghet?
 

Trenger god oversikt

 
FFO følger situasjonen tett og etterstreber en god oversikt over konsekvenser for sine grupper, for best mulig formidle nødvendig og viktig informasjon til både myndigheter og politikere. Samtidig forsøer FFO forsøkt å formidle informasjon til sine organisasjoner. Vårt rettighetssenter har også hatt et særskilt fokus på å rådgi de enkeltpersoner som tar kontakt.  
 
Vi er nå i det stadiet der samfunnet forbereder seg på gjenåpning. Det er selvsagt gledelig, men FFO frykter samtidig at funksjonshemmede og kronisk syke kan bli de som «blir stående igjen» og som ikke automatisk får livene sine tilbake.
 

Dialog med myndigheter og politikere 

 
For å få eartleggingsundersøkelsen. Undersøkelsen vil være et svært viktig underlag for det videre arbeid og dialogen med myndigheter og politikere. Ditt bidrag – også for deg som opplever at ting har fungert bra, tross alt – er viktig. Målet er å få et godt grunnlag for å arbeide videre politisk og i dialogen med myndigheter og tjenester.
 
FFO ønsker å få inn svarene på undersøkelsen så raskt som mulig. Foreløpig svarfrist er satt til fredag 12. juni.
Undersøkelsen er innenfor GDPR regler og er laget på et format slik at den er tilgjengelig for synshemmede.
 
Har du spørsmål om undersøkelsen ber vi om at dette rettes til FFO v/ kommunikasjonsansvarlig Ingeborg Katarina Vea på enten epost: ingeborg.vea@ffo.no  eller telefon 930 54 808.
Tilbake