Krf og Venstre må sørge for en reell opptrapping

06.10.2016

FFO er imot å finansiere Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering ved å legge ned sykdomslisten.

Bilde: Krf og Venstre må sørge for en reell opptrapping

Regjeringen legger i statsbudsjettet i dag ned sykdomslisten for fri fysioterapi. Innsparingene ved å legge ned listen vil i Folketrygden tilsvarer 355 millioner per år. Når departementet overfører 200 millioner til kommunene for å forbedre helsetilbudet innen habilitering og rehabilitering, er det i realiteten kronikerne selv som betaler regningen.

– FFO ønsker en betydelig satsing på habilitering og rehabilitering. Departementet har lagt fram en plan for dette som er faglig god, men økonomisk for svak, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Regjeringen har satt av 100 øremerkede millioner og 100 millioner over rammebudsjettet til kommunene. Det tilsvarer kun 236.000 kroner per kommune skriver FFO i en pressemelding.

– Dette er altfor lite for å gi kommunene et reelt løft. Skal vi få en reell styrking av tilbudet må KrF og Venstre sørge for at overføringen øker med minimum 100 millioner til, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Tilbake