Landsmøtet 2006 samlet inn nær 50.000 kroner til Afrikaprosjekt!

31.10.2006

Som kjent fikk Norsk Psoriasisforbund(NPF) midler fra Atlas alliansen til å gjennomføre et forprosjekt om muligheten til å kunne bidra til å etablere psoriasisorganisasjoner i det sørlige Afrika. I sommer gjennomførte NPF en meget vellykket prosjektreise til Zambia, Malawi og Namibia.

Besøket førte til at NPF i september søkte økonomiske midler gjennom Atlas alliansen til å veidereføre prosjektet. Til stor skuffelse for NPF ble denne søknaden ikke innvilget.

Under landsmøtet på Hamar hadde forbundeder Aase Marit Waage, som selv deltok på turen, en orientering om prosjektreisen. Bildene og Aase Marits kommenterer gav et innblikk i en hverdag for psoriatkere i disse landene som gjorde et meget sterkt inntrykk på landsmøtet. Som avslutning ble landsmøtet orientert om at søknaden til Atlas alliansen om å videreføre dette prosjektet var avslått. Dette avslaget opplevde landsmøtedeltakerne så urettferdig at det satte i gang en spontaninnsamling under festmiddagen. På initiativ fra to landsmøtedeltakere, Trude Bjørnsund og Birger Angelsen, utløste dette nær 50.000 kroner til prosjektet i løpet av landsmøtehelga. Bidragene kom både fra fylkes- og lokallag og fra enkeltpersoner.

Tilbake