Landsmøtet 2006 valgte nytt sentralstyre

31.10.2006

Norsk Psoriasisforbund gjennomførte et vellykket landsmøte på Scandic Hotell Hamar fra 13. til 15. oktober. Landsmøtet valgte søndag formiddag et nytt sentralstyre for de neste tre årene i Norges Psoriasisforbund. Owe A. Stangeland fra Follo, ble valgt til ny leder, og Viggo Johnsen fra Mo i Rana ble ny nestleder.

Her følger en kort presentasjon av det nye sentralstyret:

Leder: Owe A.L. Stangeland, Follo PSO

Owe har vært medlem siden 1983, og aktiv siden 1985. Han har vært styremedlem i Sør - Rogaland, leder i Rogaland Fylkeslag samt leder i Oslo Psoriasisforening. Owe var i tillegg ansatt i Rogaland Fylkeslag en periode. Han var også vært ansatt ved Statens Behandlingsreiser på Lanzarote i 1995, og har deltatt i arbeidet i Klima-behandlingsutvalget, Sommerleirutvalget og Vedtektsutvalget.

Owe satt i ungdomstyret i 3 perioder, og i sentralstyret i en periode fra 2000-2003.

Owe brenner for synliggjøring av organisasjonen blant befolkningen og politikere, samt en strømlinjeforming av kommunikasjonslinjene internt i NPF. Vi må komme oss opp på et nivå der vi kan håndtere de nye mediekanalene og bruke dem effektivt i vårt arbeide som organisasjon. En annen av sakene som er veldig viktig nå er finansieringen av de nye biologiske preparatene som hjelper så mange av våre medlemmer. Vi ønsker denne finansieringen tilbake til folketrygden. Klimabehandlingen er et annet punkt som står høyt på prioriteringslisten.

I tillegg er vårt internasjonale engasjement en prioritering frem over, spesielt i forhold til organisasjonsbygging i Afrika og en fortsatt sterk markering av Verdens psoriasisdag.

 

Nestleder:
Viggo Johnsen, Mosjøen og omegn PSO

Viggo har vært medlem i forbundet siden tidlig på 80-tallet. Han har hatt tillitsverv både i Mosjøen og omegn PSO og i Nordland fylkeslag, blant annet leder i lokalforeningen i 3 år og nesteleder i fylkeslaget like lenge. Han sitter fortsatt i fylkeslagets styre. Viggo var prosjektleder for prosjektet – Lokal lysbehandling - en bedre hverdag –, hvor det med penger fra Helse og Rehabilitering ble bygget opp en lysbehandlingsenhet i Mosjøen. Han har i tillegg vært leder i NPFs artrittutvalg, og går nå inn i sin andre periode i sentralstyret

Styremedlem:
Helen B. Holm, Drammen og omegn PSO

Helen fikk psoriasis allerede i førskolealder, og har vært medlem av NPF siden 1973. Hun var en kort periode sekretær i Drammen og Omegn Psoriasisforening. Helen hadde ideen til å opprette ”Kvinnegruppa” i Drammen og omegn PSO Hun har vært leder av denne gruppa i to omganger, og sitter i dag som leder av samme etter en kort periode som passivt medlem.

Helen er utdannet lærer og brenner for arbeid blant barn og ungdom.

 

Styremedlem: Lillian Olafsen, Oslo PSO

Lillian har vært NPF-medlem i ca. 15 år, og har sittet i styret i Oslo Psoriasisforening i ca. 10 år fra 1992. Først som styremedlem og siden som sekretær og varamedlem.

Lillian har vært medlem av Atopikerutvalget i siste landsmøteperiode. Lillians naturlig "hjertebarn" er spørsmål angående atopisk eksem, siden det er hennes primære diagnose.

 


Styremedlem: Ole J. Sletvold, Trondheim og omegn PSO

Ole har vært medlem av NPF siden først på 1980-tallet. Han har vært leder av lokalavdelingen i Trondheim en kort periode først på 90-tallet, og har nå sittet i fylkesstyret i Sør-Trøndelag i mange år.

På spørsmål om hva Ole brenner spesielt for, svarer han at man er seg selv nærmest, artritten er en klar vinner foran psoriasisen.

Styremedlem: Jarl H. Løvik

Jarl har vært medlem i NPF siden 1979, og kom inn i styret i Sunnfjord og ytre Sogn PSO i 82. Han har vært både leder, kasserer, styremedlem og likemann i lokalforeningen. I Sogn og Fjordane fylkeslag av NPF har Jarl hatt følgende verv - leder, nestleder og medlem. Han har vært med i styret i FFO, og sittet i brukerutvalget i Helse Vest. Jarl brenner spesielt for behandlingssituasjonen for mennesker med psoriasis og for trygderettighetene til funksjonshemmede.

 

Styremedlem: Hege Thommesen, leder i PSO-ung

Etter mange år som ungdomskontakt i Asker og Bærum PSO, ble Hege valgt inn som varamedlem til ungdomsstyret høsten 1997, og ble fast styremedlem året etter.

På PSO-ungs landsmøte i 2002 ble hun valgt til nestleder, og på landsmøte i 2004 ble Hege valgt til leder i PSO-ung, et verv hun fortsatt innehar. Hege har etter hvert mye erfaring fra nordisk samarbeid gjennom NORDPSO-ung, og satt også deltatt i Baltikum-samarbeidet.

Styremedlem: Kristian Henriksen, nestleder i PSO-ung

Kristian er 26 år og kommer fra Hokksund. Han har utdannelse innen IT. Han har sittet i ungdomsstyret siden 2002, og er i tillegg leder i Drammen og omegn PSO-ung.

Varamedlem: Gro Larsen, Romerike PSO

Gro har vært medlem i NPF siden 1982. Hun har hatt tillitsverv i Romerike PSO fra 1986, og har blant annet vært sekretær i lokalforeningen i mange år. I Akershus fylkeslag har Gro vært sekretær helt fra 1988, og dette er et verv hun fortsatt har. Gro har i tillegg de to siste årene sittet i Regionrådet for Helse Øst, og ett av disse årene har hun vært sekretær for regionrådet.

Gro er spesielt opptatt av at NPF må oppruste opplærings- og kurstilbudet til både de tillitsvalgte og medlemmene i organisasjonen.

Varamedlem: Arnhild Bornstedt, Levanger og omegn PSO

Arnhild bor i Levanger i Nord – Trøndelag. Hun har vært NPF-medlem siden 1983, og har 16 års fartstid som tillitsvalgt i Norsk Psoriasisforbund. Arnhild startet som ungdomskontakt for sin lokalforening i Levanger i 1990, og har hatt flere tillitsverv lokalt. Fra 1994 har hun vært leder i Levanger og omegn PSO, og var sentralstyremedlem fra 2000-2006.

Varamedlem: Bjarne F. Vatne, Molde og omegn PSO

Bjarne har vært medlem fra ca. 1980, og har hatt ulike verv i løpet av disse årene. Han har vært styremedlem i lokalforeningen, Molde og omegn PSO, i en årrekke. Er pr. dato varamedlem til dette styret. Bjarne har videre vært leder i 1 år og sekretær i 6 år i Møre og Romsdal Fylkeslag, og er pr. dato styremedlem i fylkeslagets styre. Bjarne brenner spesielt for at helsereiser til utlandet skal bestå og helst øke i omfang. Videre at alle som får reise får sitt eget soverom og at det er maksimum 2 stk. pr. leilighet på Valle Marina. Han er opptatt av medlemssituasjonen og hva som kan gjøres for å få flere medlemmer, i tillegg til opplysningsvirksomhet om psoriasis generelt.

Varamedlem: Anne-Sofi Haug Svendsås, styremedlem PSO-ung

Tilbake