Lettere å få slitasjestøtte på sengetøy

12.10.2018

Fra 2019 kan det bli lettere å få grunnstønad for ekstrautgifter til slitasje på klær og sengetøy.

Bilde: Lettere å få slitasjestøtte på sengetøy

I Regjeringens statsbudsjett for 2019 foreslås det en oppmykning av mottakere av grunnstønad, slik at det går an å søke om støtte på ekstrautgifter til slitasje på klær og sengetøy for personer med psoriasis og atopisk eksem. I budsjettforslaget til Arbeids- og sosialdepartementet foreslås det en påplussing på 12,5 millioner kroner.

Glad for oppmykning

Med andre ord kan det fra neste år bli enklere å få grunnstønad for ekstrautgifter til slitasje på tekstiler og tøy

– Psoriasis- og eksemforbundet er glad for den oppmykningen i grunnstønadspraksisen for ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy og liknende for personer med psoriasis og atopisk eksem som foreslås i statsbudsjettet for 2019, sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas.

Forbundet har deltatt som høringsinstans i Forbruksforskningsinstituttet SIFOs kartlegging av ekstrautgifter for våre diagnosegrupper. I høringen argumenterte Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) for at grunnstønaden måtte gjøres tilgjengelig for flere med psoriasis og atopisk eksem, samtidig som det månedlige beløpet måtte økes.

– Vi må kunne kalle det en halv seier, og håper at dette vedtaket følges opp med en ytterligere styrkning av satsene i grunnstønaden i årene framover, sier Akre-Aas.   

Flere inn på ordningen

Denne oppmykningen av stønadspraksis vil innebære at flere stønadsmottakere vil kunne få grunnstønad med en høyere sats enn sats 1. Samtidig vil det føre til at flere med mindre omfattende sykdomsutbrudd kan komme inn på ordningen og tilstås sats 1.

Denne endringen anslås å gi merutgifter på 12,5 millioner kroner.

Basert på SIFOs kartlegging foreslår Regjeringen i sitt statsbudsjettforslag for neste år å øke standardsatsen til sats 1 på 96 kroner fra 8 136 til 8 232 kroner per år fra 1. januar 2019. Detter tilsvarer forventet prisstigning og vil føre til merutgifter på 4,5 millioner kroner. 

Foto: Mostphotos

 

Tilbake