Løft psoriasis opp på agendaen nå!

29.10.2012

Globalt lever mer enn 125 millioner mennesker med psoriasis. Mange lider unødvendig som følge av mangel på kunnskap, riktig diagnose og behandling. Psoriasis må derfor løftes høyere opp på den nasjonale og globale helseagendaen.

Psoriasis er en alvorlig, inflammatorisk, ikke-smittsom sykdom, som assosieres med en betydelig økt risiko for alvorlige følgesykdommer som hjerte-karlidelser, diabetes, psoriasisartritt og depresjon.

Fremdeles er det likevel store deler av verden som ikke kjenner alvorlighetsgraden forbundet med sykdommen. I mange land kan det være krevende i det hele tatt å få stilt riktig diagnose.  

Dr. Hosea Waweru, Dermatolog og Visepresident i det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) fastslår:
«I Kenya er det i dag 30 dermatologer tilgjengelig i en befolkning på 40 millioner mennesker. Mange av menneskene som lever med psoriasis vil ikke få møte en hudspesialist i løpet av hele livet».   

Psoriasis må anerkjennes som en alvorlig kronisk sykdom
Psoriasis har ingen grenser, og rammer menn og kvinner i alle nasjonaliteter og regioner. Derfor er det nødvendig at verdens ledende helseorganisasjon, WHO, anerkjenner psoriasis som den alvorlige sykdommen den er. Kathleen Gallant, Sekretær i IFPA og leder av IFPA sin arbeidsgruppe tilknyttet såkalte NCDs (Non Communicable Diseases ; ikke-smittsomme sykdommer), markerer viktigheten av dette:

«Alle nasjonale helsemyndigheter må bli informert om de fysiske, følelsesmessige og sosioøkonomiske faktorene som er relatert til psoriasis, og ut ifra dette inkludere psoriasis på den offisielle globale helseagendaen».

Ved å skaffe tilgang til effektiv behandling, og å utdanne medisinsk helsepersonell i hvordan gi riktig diagnose og
behandling, vil en stor byrde løftes av psoriasispasienters skuldre, og det samfunnet de lever i.

Psoriasis utgjør en global helseutfordring – men det finnes håp!
Psoriasis er en utfordrende sykdom både å leve med og å behandle, men president I IFPA, Lars Ettarp, påpeker at det finnes et håp for fremtiden:

«Det har vært store fremskritt på psoriasisfeltet de senere årene, både medisinsk, teknologisk og m.h.t forskning. Nå må vi sørge for at disse gjennombruddene blir tilgjengelige for alle psoriasispasienter verden over».

Her kan du laste ned pressemeldingen i pdf-format.

Pressekontakt:
Terje Nordengen, Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).
Tlf. 23 37 62 44
E-post: terje.nordengen@psoriasis.no

Om Psoriasis- og eksemforbundet, IFPA og Verdens Psoriasisdag

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en interessepolitisk pasientorganisasjon for mennesker med psoriasis, atopisk eksem, andre hudlidelser og psoriasisartritt. PEF ble stiftet i 1962 og har i dag ca. 5500 medlemmer. Psoriasis- og eksemforbundet er tidligere Norsk Psoriasisforbund, som endret navn under organisasjonens landsmøte 12.-14. oktober 2012.

IFPA arbeider, sammen med alle sine 48 medlemsorganisasjoner, for å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med hudsykdommen psoriasis. Et ledd i å oppnå dette målet, er årlige kampanjer som gjennomføres i anledning Verdens Psoriasisdag 29. oktober. I 2012 er temaet psoriasis – en global helseutfordring, og alle politiske beslutningstakere bes om å løfte psoriasis frem på den globale helseagenda. Det gjennomføres relatert til temaet en verdensomspennende fotokampanje, og du kan lese mer om kampanjer og se bilder på www.worldpsoriasisday.com.

Tilbake