Mangler legehjemler i revmatologien

16.01.2013

Norsk revmatologisk forening er fortvilet over mangelen på legehjemler, og på lange ventetider for utredning av revmatisk sykdom.

Norsk revmatologisk forening foretok i 2011 en beregning av behovet for revmatologer. Utgangspunktet var at det bør være én overlege per 40.000 innbyggere. Da beregningene ble gjort, ble det avdekket en mangel på 77 revmatologer. Ved 14 av 17 sykehus hadde hver overlege over 40.000 innbyggere, og et par hadde opptil 90.000 per lege.

Ifølge Fritt sykehusvalg per 8. januar er ventetiden for utreding av revmatisk sykdom i gjennomsnitt på 44 uker for lavt prioriterte pasienter. Ventetiden varierer fra 16 til 134 uker, skrive Dagens Medisin.

Bekymret
Erik Rødevand, leder for Norsk revmatologisk forening og avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital, er bekymret.

- Vi har for få stillinger innen revmatologi, noe som fører til lange ventelister. Det er også store variasjoner geografisk. Lange ventetider reduserer muligheten for å komme tilbake i jobb, forklarer Rødevand.

Les hele saken på Dagens Medisins nettutgave.

Tilbake