Markering av Verdens Psoriasisdag

28.10.2010

Norsk Psoriasisforbund holder informasjonsstand på Oslo Sentralstasjon fredag 29. oktober fra klokken 12.00 - 17.00. Standen er et ledd i markeringen av Verdens Psoriasisdag 2010.

Les mer om selve arrangementet kommende fredag i vår kalender.

I forbindelse med informasjonsstanden på Oslo Sentralstasjon vises også PSO-Ungs fotoutstilling for første gang i hovedstaden. I den forbindelse har NRK.no skrevet en sak om prosjektet. Les artikkelen om Mari Iversen Trane og resten av fotoprosjektgjengen på nrk.no her.

Verdens Psoriasisdag markeres hvert år den 29. oktober. Dagen er spesielt dedikert til mennesker med psoriasis og psoriasis artritt.

Verdens Psoriasisdag (WPD) er i aller høyeste grad en global begivenhet. WPD har som mål å gi en internasjonal stemme til de 125 millioner mennesker som lider av psoriasis og/eller psoriasis artritt (psoriasis leddgikt) rundt omkring i verden. Psoriasisdagen ble første gang lansert i 2004, og markeres i 2010 for syvende gang.

"Childhood psoriasis - a challenge for all"
Det internasjonale temaet for årets psoriasisdag, er "Childhood psoriasis - a challenge for all". Målet med temaet er å rette fokus mot hvordan det er å være barn med psoriasis, og hvilke følelser som knyttes til dette. Barnepsoriasis kan være en stor utfordring for hele familien, og det er derfor av viktig å øke kjennskapen til det behandlingstilbud som finnes. I forbindelse med temaet barnepsoriasis, har det vært iverksatt aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt, i form av en tegnekonkurranse for barn i alderen 1-15 år. Norsk Psoriasisforbunds Ungdomsorganisasjon, PSO-Ung, har nylig gjennomført den nasjonale delen av tegnekonkurransen, og to vinnere er kåret i aldersgruppen 1-7 år og 8-15 år. De to nasjonale vinnerne deltar i den internasjonale delen av konkurransen, hvor en vinner kåres under den internasjonale psoriasisorganisasjonens (IFPAs) mårkering av WPD i Gøteborg 29. oktober 2010.

Nasjonal markering sentralt og lokalt
Norsk Psoriasisforbund vil avholde arrangementer i forbindelse med Verdens Psoriasisdag både sentralt og lokalt. NPF sentralt, i samarbeid med fylkeslagene, vil arrangere åpne møter i 17 fylker i løpet av høsten. Ettersom temaet knyttet til barnepsoriasis blir fulgt opp av PSO-Ung, vil de åpne møtene fokusere på tematikk knyttet til "Rett behandling til rett pasient til rett tid". En hudlege vil informere om psoriasis og gjennomgå hvilke behandlingstilbud som finnes i dag. I tillegg vil representanter fra Norsk Psoriasisforbund orientere om tilbudet psoriasisforbundet har til psoriatikere som pasientgruppe, både sentralt og på lokalt nivå. Møteplanen for de åpne møtene landet over finner du i kalenderen på NPFs nettside.

Tradisjonen tro planlegges også et arrangement sentralt i Oslo på psoriasisdagen fredag 29. oktober. Arrangementet vil bli avholdt på dagtid i form av en stand, men alle detaljer er enda ikke klare. Knyttet til temaet "Childhood Psoriasis - a challenge for all" er det imidlertid sikkert at PSO-Ung vil vise frem 20 av de innsendte tegningene til tegnekonkurransen. I tillegg vil kunstutstillingen knyttet til PSO-Ungs fotoprosjekt blir vist frem for første gang i hovedstaden.

Mange fylkes og lokallag planlegger utover dette egne arrangementer i forbindelse med Verdens Psoriasisdag. Det vil være både standvirksomhet og andre aktiviteter. Alle interesserte anbefales å følge med på www.psoriasis.no, eller i lokal presse for annonsering av lokale arrangementer.

Ønsker du mer informasjon om psoriasisdagen, kan du lese fyldig omtale og bakgrunn for Verdens Psoriasisdag 29. oktober på IFPA sine nettsider.

Tilbake