Mednytt - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01.10.2007

Kunnskapssenteret har gjennom internasjonale samarbeidspartnere tilgang til tidlige vurderinger av nye metoder. Disse er nå samlet i en felles database; MedNytt.

Hva som er ny teknologi og tidlig vurdering vil variere. De ulike institusjonene vi samarbeider med har forskjellige ambisjoner om hvor tidlig ny teknologi vurderes, og hva som anses som nytt vil også variere  i noen grad.

I hovedsak skiller man mellom ”Horizon Scanning” og ”Early Warning”. ”Horizon Scanning” er vurdering av ny teknologi 2-3 år før teknologien er aktuell for helsetjenesten.

”Early Warning” er vurdering av ny teknologi 0-1 år før den er aktuell for helsetjenesten.
I MedNytt vil begge typer tidlige vurderinger være representert.

Formålet med MedNytt er å gi faglig støtte når nye metoder innføres i helsetjenesten. Databasen gir oversikt over nye metoder, lenker til vurderinger foretatt av våre internasjonale samarbeidspartnere og en norsk omtale til noen av vurderingene.

Vi ønsker også at brukerne av databasen skal kunne bestille vurderinger av nye metoder. Dette vil bidra til at databasen blir en god og oppdatert informasjonskilde for fagmiljøene og helsetjenesten generelt.

MedNytt er utviklet på bakgrunn av oppdrag fra, og i samarbeid med, Helse Vest RHF.

Tilbake