Metotreksat og doseringsfeil

09.04.2010

Det har kommet flere rapporter om feilbruk av metotreksat som har ført til utilsiktet overdosering av preparatet. Flertallet av tilfellene dreier seg om daglig istedenfor ukentlig dosering, særlig i tilfeller der pasienten tok metotreksat selv. Mange av rapportene var forbundet med alvorlige bivirkninger og/eller død.

Les mer om dette på Legemiddelverket sine nettsider.

Tilbake