Midler fra ExtraStiftelsen til nett-TV

16.06.2017

ExtraStiftelsen gir støtte til nett-TV prosjektet "Under huden". Prosjektet er et samarbeid mellom Psoriasis- og eksemforbundet, Iktyoseforeningen og Vitiligo Norge.

Bilde: Midler fra ExtraStiftelsen til nett-TV

Filmselskapet Hacienda film AS skal stå for produksjonen av nett-TV-serien, som skal bygge ned fordommer og kunnskapsmangel om hudsykdommer. Hacienda er tidligere blant annet kjent for nettserien Swet Shop, distribuert via Aftenposten.

15. juni fikk totalt 131 helseprosjekter støtte fra ExtraStiftelsen, det vil si om lag 20 prosent av prosjektene som søkte. Ett av prosjektene er Under huden. Nett-TV serien har som mål å belyse utfordringer og gleder ved å ha en kronisk hudlidelse. Etter planen vil vi allerede neste vår kunne se nettserien.

Det var stor konkurranse i denne søknadsrunden, og mange gode prosjekter fikk ikke støtte denne gangen. Det oppfordres likevel om å søke igjen. Neste mulighet til å søke ExtraStiftelsen er i september, med frist for å ha sendt søknaden til PEF for behandling 15. august. Det er god mulighet til å få gjennomført prosjekter igjennom ExtraStiftelsen. Jo før du kontakter Siri på kontoret, desto bedre tid har dere til å utvikle prosjektet.

Les om tildelingen i ExtraStiftelsen her.

Tilbake