Min elveblest - ny helseapp

15.07.2015

MinElveblest er Norges første helseapp for personer med elveblest. Appen er utviklet av legemiddelselskapet Novartis i samarbeid med internasjonale hudspesialister, og kan lastes ned gratis på iOS og Androide telefoner og nettbrett.

Bilde: Min elveblest - ny helseapp

Mange vil i løpet av et år bli rammet av elveblest, også kalt urticaria. Med appen MinElveblest kan sykdomsaktivitet og livskvalitet loggføres, og i tillegg kan man legge til egne bilder og kommentarer. Det genereres deretter en skjematisk oversikt, noe som kan hjelpe pasienter til bedre sykdomsforståelse. Loggene lagres som PDF og kan formidles videre til legen, som dermed får et bedre beslutningsgrunnlag for valg av behandling.

– Vi vet i dag at ca. 20 % av befolkningen opplever å få et akutt utbrudd av elveblest i løpet av livet. Et mindretall av disse vil utvikle kroniske plager som kan strekke seg over flere år. For den som rammes kan elveblest være en fysisk og psykisk svært belastende sykdom. For å bedre livskvalitet og sikre riktig behandling er det derfor viktig at denne pasientgruppen gis tilgang til god informasjon og relevante hjelpemidler. Appen MinElveblest er et nyttig verktøy som kan forenkle pasientenes hverdag, ved å sørge for at legen får et bedre bilde av sykdomsaktiviteten når pasienten kommer til konsultasjon. Psoriasis- og eksemforbundet støtter derfor aktivt opp i arbeidet med å gjøre appen synlig og kjent blant personer i Norge som lever med elveblest, sier kommunikasjonsansvarlig Eli Synnøve Gjerde i PEF.

Følg med på din egen sykdomsutvikling

Typisk for elveblest er flyktige, vablete utslett og uttalt kløe. Kløe er det mest plagsomme symptomet. Symptomene varierer i intensitet og kan plutselig forsvinne i en periode for så å komme tilbake igjen.

Daglige registreringer av sykdomsaktivitet vil kunne gi bedre sykdomsinnsikt, samt en indikasjon på hvor godt behandlingen virker. MinElveblest gir generelt mulighet for en mer aktiv pasientrolle.

Har du spørsmål om appen kan du kontakte PEF på tlf. 23 37 62 40.

Tilbake