Møte om utfasing av særfradragsordningen

02.07.2012

Nylig inviterte statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet FFO til et møte om utfasing av særfradragsordningen. Departementet la fram forslag til hva de resterende midlene (178 mill. kroner) fra ordningen kan brukes til.

FFO deltok i møtet sammen med Diabetesforbundet. Organisasjonene ga tilbakemeldinger og kommentarer på forslagene som ble lagt fram, og opprettholdt sitt prinsipielle syn og presiserte at det å styrke og utvide grunnstønadsordningen vil treffe brukergruppene best.

I tillegg ønsker organisasjonene at flere tjenester må tas inn i tak 2 ordningen.

Les saken på FFO.no.

Tilbake