Mulig årsak til psoriasis er funnet!

01.06.2007

En forskergruppe ved det Karolinske Institutet i Sverige, har for første gang identifisert en gruppe molekyler, som mistenkes å kunne forårsake hudsykdommen psoriasis.

Nå håper forskerene på å kunne produsere legemiddel

som sikter seg inn spesielt på de ansvarlige molekylene.
På sikt kommer man til å få fra en mer effektiv behandling
i flg. forskeren Andor Pivarcsi.
Les mer om saken her :

Tilbake