Nasjonal aksjon mot utseendepress

12.09.2018

Onsdag 19. september inviterer Psoriasis- og eksemforbundet hele Norge til å ta fri fra sosiale medier for å reise debatt om utseendepress.

Bilde: Nasjonal aksjon mot utseendepress

Aksjonsdagen har fått navnet #IkkeHer-dagen, og kampanjen er initiert av Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i samarbeid med legemiddelfirmaet Novartis og kommunikasjonsbyrået Släger.

Vi håper at mange vil bruke denne dagen til andre ting enn å være på sosiale medier. Tanken er at tiden som vi ellers hadde brukt på sosiale medier, kan brukes til å snakke om utseendepresset ungdom og unge voksne opplever gjennom sosiale medier.

Samtidig håper vi at vi får med oss mange som hjelper oss med å løfte dette opp på dagsorden i norske medier.

4 av 10 holder seg unna

Nylige tall viser hvordan de unge opplever dette presset. 3 av 10 unge at de føler utseendepress i sosiale medier. Mens 4 av 10 mellom 16 og 25 år erkjenner at de har holdt seg unna sosiale settinger fordi de ikke er komfortable med eget utseende. Det viser en fersk undersøkelse, foretatt av Respons Analyse på vegne av Novartis.

For de som vokser opp med en hudsykdom, eller av andre årsaker har et «annerledes» utseende, er dette en spesielt aktuell problemstilling.

– Mange unge møter utseendepress i sosiale medier, og mange synes det er tøft og vanskelig å leve opp til de høye kravene om et plettfritt utseende. Dette presset er spesielt hardt for unge med kroniske hudsykdommer. Med aksjonen #IkkeHer ønsker vi å synliggjøre disse utfordringene og forhåpentligvis lette litt på presset, sier Gudbjørg M. L. Dahl, som er leder i PEFs ungdomsorganisasjon PEF-ung.

Selv om utseendepresset er spesielt utfordrende for unge med en hudsykdom, er #IkkeHer-dagen er en aksjon som angår alle. PEF håper dagen kan bidra til at folk flest blir bedre kjent med hvordan det er å vokse opp med psoriasis i en utseendefokusert ungdomskultur.

Vil skape åpenhet

– I år ønsker PEF-ung å skape åpenhet om psykiske belastningene mange unge med hudsykdommer opplever. For oss er det viktig å ikke føle at huden stopper oss fra å leve det livet vi ønsker å leve, og #IkkeHer-aksjonen er et godt bidrag, påpeker PEF-ung-lederen.

Slik deltar du i aksjonen 19. september:

  • Onsdag 19. september tar vi én dags pause fra sosiale medier. Alle kan være med. Og hver stemme er like viktig!
  • Før du logger av på morgenen legger du ut en melding (story) til dine venner og følgere, hvor du skriver: I dag er jeg #IkkeHer.
  • Legg teksten på en svart bakgrunn. På den måten er du med på å «skru av lyset» i sosiale medier i Norge denne dagen.
  • Du kan også bruke anledningen til å dele historier eller synspunkter på tematikken med venner, kjente, familie eller kolleger (men ikke på sosiale medier). Vi trenger mer kunnskap og mer debatt om hvordan vi skal redusere det massive utseendepresset som unge mennesker må forholde seg til hver dag.
Tilbake