Nav har fått over 2000 klagetelefoner

16.01.2020

Ifølge Nav handler mange av telefonhenvendelsene om stans og avslag på sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Bilde: Nav har fått over 2000 klagetelefoner

Mangeårig tillitsvalgt Jane Kristin Heggheim (bildet) i Psoriasis- og eksemforbundet kan også være offer for Nav-skandalen, da hun søkte om sykepenger i 2015.

Hun fikk sykemelding av sin hudlege for å dra på privat helsesreise til Gran Canaria. Nav Førde, som hun da hørte til, avslo søknaden om sykepenger. Nav begrunnet det med at det var brudd på reglene.

Tolket reglene riktig

Heggheim anket avslaget, men fikk avslag. I forbindelse med Nav-skandalen som nå rulles opp, viser det seg at hun hadde tolket reglene riktig.

Mange mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket EØS-reglene feil om å motta trygd eller sykepenger under utenlandsopphold i et EØS- eller EU-land.

Les mer om Heggheims sak her

I møte med Nav forvaltning

For tre år siden deltok Heggheim og generalsekretær Terje Nordengen i Psoriasis- og eksemforbundet i et møte med Nav forvaltning for å påpeke at lovverket ble tolket ulikt.

– Vi fikk beskjed om at ingen hadde rett til det, forteller hun.

Terje Nordengen kan bekrefte at de var i et møte med Nav forvaltning for tre år siden for å avklare reglene for godkjenning av sykemelding.

– Gjeldende praksis

Vi spurte Nav forvaltning om møtet for tre år siden, og vi fikk svar gjennom Navs kommunikasjonsavdeling.

–  For tre år siden deltok Heggheim og generalsekretær Terje Nordengen i Psoriasis- og eksemforbundet i et møte med Nav forvaltning for å påpeke at lovverket ble tolket ulikt. De fikk kun beskjed om at ingen hadde rett til det. Hvorfor ble det ikke gjort noe med dette da?

–  Svaret som Psoriasis- og eksemforbundet viser til, gir etter vår oppfatning uttrykk for hva som var gjeldende praksis på den tiden. Denne praksisen blir som kjent gjennomgått i opprydningsarbeidet etter feiltolkningen. Utover dette har vi ikke informasjon om hva som ble sagt eller diskutert i det nevnte møtet i 2015, eller hvem fra NAV som møtte, sier Magne Fladby, leder for innsatsteam EØS-saker i Nav.

– For tidlig å vite omfanget

Vi stilte også noen spørsmål til ytelsesavdelingen i Nav om saken til Jane Kristin Heggheim, som ga oss følgende svar gjennom kommunikasjonsavdelingen.

–  Er det mange som befinner seg i liknende situasjon som Heggheim og vet dere per i dag hvor mange?

–  Vi har begynt med de sakene hvor personer er hardest rammet av feiltolkningen, det vil si anmeldte, domfelte og andre personer med tilbakekrevingssaker. Saker vedrørende avslag og stans vil bli vurdert senere. Disse sakene er vanskeligere å gjenfinne, men det pågår et omfattende analysearbeid for å finne dem. Det er for tidlig å vite omfanget av dette nå, svarer Fladby.

Drøyt 2200 telefonhenvendelser

– Heggheim vurderer også å kreve erstatning for årene etter at hun fikk avslag på søknaden om sykepenger. Har dere fått inn mange klager som likner på denne?

– Vi har fått drøyt 2200 telefonhenvendelser. Mange av disse gjelder stans og avslag på sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Vi har også noen få henvendelser som likner på denne, forteller Magne Fladby, leder for innsatsteam EØS-saker i Nav.

– Ta kontakt med Nav

Lurer du på om du er rammet av Nav-skandalen? Da er det lurt å ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor, ifølge FFOs rettighetssenter.

 

Tilbake