NAV trenger råd fra deg

11.04.2018

NAV inviterer uføretrygdede til å fortelle dem hva de trenger for å komme i arbeid.

NAV er vi interessert i å komme i kontakt med uføretrygdede, for å lære mer om hvordan vi best kan hjelpe uføre med å komme tilbake i arbeid. Hvis du er uføretrygdet og sitter inne med tanker om hvordan dette kan gjøres, er du personen de leter etter.

Vil snakke med uføre

Ifølge NAV er det viktig for dem å snakke med de uføretrygdede selv, fordi det er de som vet best hvordan det er å være uføretrygdet.

Hvis du ønsker å melde deg som intervjuobjekt, gjør du det som enkeltperson. Det vil med andre ord si at du ikke er representant for Psoriasis- og eksemforbundet eller en annen organisasjon.

Påskjønnelse som takk for hjelpen

Dersom du ønsker å stille til intervju hos NAV om dette, får du en liten påskjønnelse som takk for hjelpen. Intervjuene er planlagt i mai og juni, og gjennomføres  i Oslo sentrum.

Ta kontakt senest fredag 27. april 2018  på epost-adressen ufore.i.jobb@nav.no

Les mer på FFOs nettside

Tilbake