Nedskjæringene ble vedtatt – til tross for en vellykket punktdemostrasjon!

29.02.2008

På gårsdagens styremøte ved Rikshospitalet ble det vedtatt at det skal spares inn ytterligere 117 millioner kroner, som betyr at 120 årsverk må vekk. Til sammen er innsparingene nå kommet opp i rundt 300 millioner kroner, men styret erkjente at nye 219 millioner kroner må spares for at budsjettet skal gå i balanse.

Dette betyr at følgende nedskjæringene på hudavdelingen skal gjennomføres:

- Antall senger på sengeposten reduseres fra 28 til 10 senger. Det vil si en reduksjon på 2/3 i løpet av ett år. Helse Sør-øst, som står for helsetilbudet til ca. 2,6 millioner mennesker i disse 10 fylkene, vil etter dette kun ha 10 senger til disposisjon på hudavdelingen.

- 7 legestillinger og 7-9 sykepleierstillinger vil bli kuttet, og antall konsultasjoner vil måtte reduseres fra 22 000 til 14 000 i 2008.

- Lysbehandlingstilbudet står i fare for å bli kuttet helt eller delvis.

Vellykket punktdemostrasjon.

Norsk Psoriasisforbund gjennomførte en vellykket punktdemostrasjon utenfor hovedinngangen ved Rikshospitalet i forkant av møtet i går formiddag. Ca. 40 psoriatikere fra de berørte fylkene deltok, og etter markeringen utenfor hovedinngangen gikk delegasjonen i tog opp til møtelokalet, hvor også mange ansatte fra hudavdlingen sluttet seg til demostrasjonen. Markeringen fikk god mediadekning, og her kan du se noen av mediaoppslagene fra i går:

http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/ostlandssendingen/verdi/42151

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.4959086

Tilbake