Nei til sammenslåing av kommunale råd

10.11.2015

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mottar meldinger fra sine medlemsorganisasjoner og lokale ledd om at mange kommuner diskuterer sammenslåing av ulike kommunale råd.

Bilde: Nei til sammenslåing av kommunale råd

Dette går i helt feil retning og vil svekke medvirkningen lokalt fra funksjonshemmede og kronisk syke, sier FFOs styreleder Knut Magne Ellingsen. Når denne spørsmålstillingen nå dukker opp fra mange hold, er det fordi kommunene er inne i arbeidet rundt oppnevning av råd for neste 4-årsperiode.

- Det handler om ressurser, og FFO er svært bekymret for at funksjonshemmede og kronisk syke blir tapere, sier Ellingsen.

Har advart

Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble lovfestet fra 2007, og det er nå klart for tredje oppnevningsperiode. Loven åpner for felles råd med eldre, og FFO har fra starten sterkt advart mot å bruke denne muligheten. I forarbeidet til loven var det uttrykt stor skepsis til felles råd.  I Stortingets behandling uttrykte et komiteflertall at felles råd for funksjonshemmede og eldre ikke er en ønskelig løsning. Den må kun benyttes i rene unntakstilfeller.

- FFO vil advare på det sterkeste mot denne endringen og vil arbeide aktivt på alle nivåer mot sammenslåing av kommunale råd, avslutter Ellingsen.

Les hele saken på FFO.no.

 

Tilbake