Nordisk rapport om klimabehandling

19.11.2021

Her er rapporten fra de nordiske psoriasisorganisasjonene om klimabehandling. Den slår fast at behandlingen ikke har like høy status som andre behandlingsalternativer.

Bilde: Nordisk rapport om klimabehandling

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)  har sammen med de andre psoriasisorganisasjonene i Norden (NORDPSO-organisasjonene) om rapporten «The Impact of Climate Treatment on Quality of Life for Psoriasis Patients - How can we Secure Equal Access Now and in the Future?»

Med denne rapporten ønsker NORDPSO å gi oppmerksomhet til klimabehandling som et viktig og positivt behandlingstilbud for psoriasispasienter i hele Norden. Målet er å gi en grundig oversikt over dagens status for tilbud om og tilgang til klimabehandling i de nordiske landeneNorge, Danmark, Færøyene, Finland, Sverige og Island.

I tillegg ønsker de nordiske pasientorganisasjonene som representerer psoriasispasienter å skape en forståelse for de utfordringer tilbudet om og tilgang til klimabehandling møter.

Her kan du laste ned en PDF-versjon av rapporten

Foto: iStock

Tilbake