Nordmenn bruker minst legemidler

19.03.2012

Ulike terapitradisjoner kan være med å forklare at Norge har lavest medisinforbruk i Norden, mener Legemiddelindustrien (LMI).

Norge ligger lavest i medisinforbruk, og langt under gjennomsnittet i Norden, viser ny legemiddelstatistikk.Tallene er hentet fra ”Tall og fakta”, en bok med legemiddelstatistikk som Legemiddelindustrien (LMI) gir ut hvert år.

Markant lavere enn i Sverige
Målt i antall døgndoser ligger Norge like under Danmark i forbruk, mens Sverige ligger markant over det norske forbruket.

– Årsaken ligger nok i ulike terapitradisjoner, omfang og innretning av offentlige reguleringer og finansieringsordninger. Kulturelle og demografiske forhold kan også spille en rolle, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

– 3,4 millioner nordmenn benytter reseptpliktige medisiner hvert år, og i 2011 brukte hver av oss rundt 3790 kroner på medisiner, inkludert salg av legemidler utenom apotek, sier Bekkemellem videre.

Leddgikt på topp
Legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning er fortsatt Enbrel, Remicade og Humira, som blant annet brukes mot leddgikt og psoriasis.

– På topp ti finner vi også legemidler til bruk mot astma, høyt blodtrykk og kreft, samt smertestillende legemidler, framholder Legemiddelindustrien.
Les hele saken på Dagens Medisin.no.

Tilbake